středa 22 November 2017
Přihlásit se Registrovat

Přihlásit se na Váš účet

Uživatelské jméno
Heslo *
Pamatovat si mě

Vytvořit účet

Pole označena hvězdičkou (*) jsou poviná.
Jméno
Uživatelské jméno
Heslo *
Potvrdit heslo*
Email *
Potvrdit email *
Captcha *
Reload Captcha
Střípky z naší kroniky

Čtení z kronik dubanských

pondělí, 15 February 2016 21:56 Napsal(a)

Příští čtení: pondělí 21. března 2016 od 18. hodin

Program: léta 1950 - 1953

První sčítání lidu v Dubanech

středa, 16 April 2014 00:00 Napsal(a)

Seznam obyvatel vsi Dubany v roce 1651
Adam Jiruška, zahradník, 40 let, katolík
Mariana, manželka, 35 let, katolička
Alžbeta, děvěčka, 12 let, nekatolička "s nadějí"
Mikuláš Svída, zahradník, 30 let, katolík
Kateřna, manželka, 30 let, katolička
sirotci po předešlém hospodáři:
Mára, 15 let, katolička
Anyžka, 12 let, katolička
Václav, 12 let, katolík
Jakub Toušim, zahradník, 73 let, katolík
Dorota, manželka, 27 let, katolička
Mandalena, dcera, 11 let, nekatolička "s nadějí"
Pavel Oupický, chalupník, 50 let, katolík
Kateřina, manželka, 31 let, katolička
Dorota, dcera, 14 let, nekatolička "s nadějí"
Václav Sacký, chalupník, 40 let, nekatolík "s nadějí"
Barbora, manželka, 35 let, nekatolička "bez naděje"
Jan, syn, 11 let, nekatolík "s nadějí"
První seznam obyvatel byl vytvořen z konfesijních duvodu: v celých
Čechách se tehdy v rámci rekatolizace zjišťovalo, kdo vyznává jaké
náboženství. Obyvatelé se dělili do tří skupin:
K katolíci
N+ nekatolíci " s nadějí na obrácení víry"
N- nekatolíci "bez naděje na obrácení víry.

Zdroj: Kronika obce Dubany

Úvodní slovo kronikářek

středa, 16 April 2014 00:00 Napsal(a)

Dubany nemají, až na několik roků, zaznamenány události, které
se během dlouhého trvání obce staly. Na požádání Obecního zastupitelstva
z května r.2007 jsme se snažily vyhledat v archivech a dostupných
materiálech duležité údaje o vzniku a trvání obce i živote jejich obyvatel.
Je to práce nárocná na čas a přes maximální úsilí se nám řada informací
vůbec nedaří zjistit, rozšířit, příp. upřesnit (vyskytnou se i údaje rozdílné).
Postupne Vám budeme předkládat historii obce a současne se omlouváme
za případné nepřesnosti - podmínky pro napsání kroniky jsou velmi složité.
Marie Dudychová a Věra Krásná, roz. Škrhová z čp.22
kronikářky Duban
prosinec r. 2007

MNV hodnotil výsledky práce za minulý rok. Budovatelský plán splnil až na výstavbu koupaliště a opravy cest (dokončena byla pouze dlažba u Vraných). Pro příští období plánoval mj. úpravu osvětové jizby.

Za nejdůležitější úkol považoval národní výbor založení JZD, což se do této doby nepodařilo. 8. ledna t.r. sice vznikl  přípravný výbor, který obdržel přihlášku od 31 členů, z velké části majitelů pozemků s výměrou do 2,5 ha půdy,  zemědělci vlastnící větší hospodářství ale stále neměli o vstup do družstva zájem. Nastalo období dlouhých vyjednávání, různých přesvědčování i nátlaků, zatím bezvýsledně.

Odpor byl zlomen v březnu, kdy MNV jednal o hospodářství p. Beranové a její polnosti rozdělil mezi větší soukromé zemědělce.  Situace se pro ně podstatně zhoršila a začala být neúnosná. Jeden po druhém rezignovali  a  přihlášky do družstva podali. Do JZD nevstoupilo pouze několik obyvatel s malou výměrou půdy.

  1. dubna 1953 bylo v Dubanech konečně založeno

           J e d n o t n é   z e m ě d ě l s k é   d r u ž s t v o.

 Předsedou se stal p. František Tichý čp. 21, další funkce zastávali místní hospodáři, účetnictví vedl p. Josef Škrha čp. 22. První rok se mnoho nezměnilo. Dobytek postupně svedli do chlévů větších hospodářů (největší počet krav byl v  čp. 2, 22, 30, v čp. 32 skot, v čp. 13 prasnice, v čp. 21 prasata atd.), kde jej opatrovaly členky JZD. Místa ustájení sloužila jako provizorní. Na polích se používaly zemědělské stroje členů, jako sklady jejich skladovací prostory.  

Všichni věděli, že přijdou nutné změny a stroje, do kterých ještě tento rok zapřahali koně, budou během několika let připomínat historii.

JZD postupně rozorávalo meze a na scelených lánech pěstovalo: zimní i jarní pšenici, žito, ječmen, oves, krmné luštěniny, cukrovku, brambory rané, polorané a pozdní, řepku, krmné okopaniny, ostatní olejniny, pícniny i zeleninu. Na výpomoc při zemědělských pracích byly v případě potřeby organizovány brigády z různých státních podniků. V Dubanech mimo místních obyvatel vypomáhali hlavně pracovníci patronátního závodu Tesla Pardubice.

Výsledky hospodaření JZD byly dobré, dodávky obilí splněny na 100 %. Poděkování zasloužilo vedení, všichni členové i brigádníci.

V soutěži MNV v okrese za rok 1953 se umístily Dubany na 7. místě ze 63 obcí. Hodnotilo se plnění výrobního plánu JZD i ostatních činností, práce MNV a zvládnutí důležitých hospodářsko-politických úkolů.

4. října byla v celé republice vyhlášena "Železná neděle". V obci tuto akci zajišťoval Akční výbor NF a MNV, zúčastnili se členové ČSM a hasičského sboru. Proběhla i sbírka na obnovení Koreje.

         Od července r. 1953 pracoval v Dubanech "Výbor žen", v čele s předsedkyní Marií Šťastnou, od října provozovala hostinec i prodejnu Jednota Pardubice, nástupnická organizace Budoucnosti.

        Maminky s malými dětmi mohly využívat dětské zdravotní středisko v Čepí, kde jedenkrát týdně ordinovala velmi příjemná p. doktorka Tomášová z Pardubic.

Zdroj: Kronika obce Dubany

Odkazy

Obecní úřad

Úřední hodiny:
Po 1700 - 1900
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon:
+420 466 971 253
Adresa:
Dubany 23, 530 02 Pardubice

Odkazy

Odkazy na související weby s obci Dubany: Fotogalerie Duban
Fotogalerie mladí hasiči

Události

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek z našeho webu. Buďte informováni o dění v obci!