Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Přílohy:
FileDescriptionDatum zveřejnění
Download this file (Žádost o vydání voličského průkazu.pdf)Žádost o vydání voličského průkazu.pdf  

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 31.12.2020, a to buď osobně v místě, kde je veden ve stálém seznamu, až do okamžiku uzavření stálého seznamu (do 6.10.2021 do 16:00 hod.), nebo písemným podáním. Toto podání musí být doručeno v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky a doručené nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1.10.2021.

Voličský průkaz bude vydán nejdříve 23.9.2021 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče. Voličský průkaz je možné voliči také zaslat.