Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu


V pondělí 30.4. 2018 od 17:00 - 19:00 jsou úřední hodiny obecního úřadu vykonávány v rámci akce

...

Obec Dubany se účastní celostátní úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Je to dobrovolnická

...

Dětský maškarní ples 2018

Bude uspořádán dne 18.3.2018 od 15:00 v pohostinství Dubanka. Soutěže

...

 

termín konání

čas konání

název akce

místo konání

popis/detailní informace o akci

...