Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Přílohy:
File
Download this file (DetskyDen2018_tisk.pdf)DetskyDen2018_tisk.pdf

Spolek Dubany si Vás dovoluje pozvat na

DĚTSKÝ DEN,

který se uskuteční v sobotu 26.5.2018 od 15:00 hodin, před pohostinstvím Dubanka.

Prostranství před pohostinstvím Dubanka bude plné her a zábavy pro děti. Děti za účast v soutěžích budou dostávat "peníze", které mohou v obchůdku směnit za zboží dle vlastního výběru.

 

Z důvodu soutěží nebude možno parkovat u Dubanky. Parkovat se bude podélně na přilehlých komunikacích.

 

Těší se na vás organizátorky a organizátoři ze Spolku Dubany.

Spolek Dubany spolu s SDH Dubany pořádají,

DUBANSKÉ ČARODĚJNICE

slet všech čarodějů a kouzelnic je

30.4.2018 od 17:30

a to na břehu rybníka.

Na každého čaroděje a kouzelnici čeká sladká odměna!

Společně si vyrobíme velkou čarodějnici,

na kterou najdeme v okolí oblečení.

Od cca 20:30 karaoke  v pohostinství Dubanka.

Občerstvení u rybníka zajištěno.

Pozvánka na členskou schůzi

Spolku Dubany, z.s.

Dne 12.února 2018 proběhne od 18:00 členská schůze Spolku Dubany, z.s. v Pohostinství Dubanka – přísálí

Srdečně zveme všechny členy a zájemce o členství!

Program schůze je následující:

 1. Zahájení členské schůze
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu členské schůze
 3. Schválení navrženého programu jednání členské schůze
 4. Schválení nových členů spolku
 5. Volba rady spolku (předseda, místopředseda, pokladník)
 6. Organizace dětského maškarního plesu
 7. Dílčí rekonstrukce hřiště na návsi
 8. Kulturní vyžití a akce 2018
 9. Sportovní vyžití a akce 2018
 10. Diskuse
 11. Závěr

Prosíme všechny členy, aby se schůze zúčastnili. V případě, že nebudeme usnášeníschopni (50% členů), bude se muset schůze do 1 měsíce opakovat.

Připomínky, náměty, účast můžete zasílat na tel. číslo 606 772 061, Facebook (obce Dubany), www.dubany.cz sekce spolek.

Zájemci o členství mají možnost odevzdat přihlášku elektronicky na www.dubany.cz nebo na členské schůzi.

Těšíme se na vás, rada spolku.