Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Odpadové hospodářství

Nové rozvozové plány!

Sběr a svoz odpadů

Směsný odpad - svoz probíhá od domu, každý druhý čtvrtek dopoledne dle kalendáře.

BIO odpad - svoz probíhá od domu, každý druhý čtvrtek dopoledne dle kalendáře. Zároveň jsou v obci umístěny kontejnery na odpad, který se vám nevejde do popelnic.

Papír - svoz probíhá od domu, v pátek každých 28 dní dle kalendáře. Dále jsou nádoby umístěny na parkovišti u hospody Dubanky. Přístupné jsou celoročně 7x24..

Plasty - svoz probíhá od domu, v pátek každých 28 dní dle kalendáře. Dále jsou nádoby umístěny na parkovišti u hospody Dubanky. Přístupné jsou celoročně 7x24..

Velkoobjemový odpad - 2x ročně jsou vyhlášeny termíny svozu - datum je znám cca 2-4 týdny před svozem. Zde je možné umístit např. nábytek, elektrospotřebiče, pneumatiky a ostatní nadrozměrný domácí odpad. Nelze umístit např. stavební suť, lepenky. Svoz probíhá od staré hasičárny u křížku. 

Železný šrot - 2x ročně vyhlášen termín svozu - datum je znám cca 2-4 týdny před svozem. Zajišťuje SDH Dubany. Svoz probíhá od domu.

Drobný kovový - jsou umístěny velkoobjemové kontejnery na parkovišti u hospody Dubanky. Přístupné jsou celoročně 7x24. Svoz probíhá 1x za 14 dní.

Sklo, baterie, oleje - sběr probíhá v garáži u hospody Dubanky celoročně v těchto dnech:

Pondělí 1800 - 1900 hod.

Sobota 0900 - 1030 hod.

 

Stavební suť - je možné odvést nebo nechat si odvést firmou Bauset do recyklačního střediska v Čepí (prostor bývalé cihelny). Nezajišťuje obec Dubany a řídí se komerčním ceníkem firmy Bauset (zde uvedeno, že se jedná o nejbližší možnost odvozu stavební suti). 

Poznámka: Místa zpětného odběru elektrozařízení jsou místa sloužící k odložení nepotřebných, ale kompletních elektrospotřebičů, pro které již v našich domácnostech nemáme místo. Na těchto místech vám vezmou kompletní elektrospotřebič zdarma (v ceně elektrospotřebiče je již recyklační poplatek). Nejbližším místem je separační dvůr Dražkovice (pozor jiný odpad je za poplatek).

Prodej popelnic

V případě zájmu o popelnici na směsný odpad můžete využít zásoby, kterou jsme  pro vás připravili v našem skladu.
Popelnici si můžete pořídit za 950 ,- Kč každé úterý od 17:00 do 19:00 hodin. Jiný termín lze domluvit telefonicky.

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu a poplatek ze psů

Poplatky za likvidaci komunálního odpadu za rok 2021.

 • Poplatek činí 500 Kč za poplatníka/rok za trvale hlášenou osobu.
 • Poplatek činí 750 Kč za nemovitost/rok bez trvale hlášené osoby, hradí vlastník nemovitosti.

Poplatek ze psů na rok 2021.

 • Poplatek činí 40 Kč za prvního psa a rok.
 • Za druhého a dalšího psa činí poplatek 50 Kč za psa a rok.

Více informací k poplatkům naleznete v obecně závazných vyhláškách zde.

Poplatek pro poplatníka je splatný následovně:

 1. jednorázově nejpozději do 30.6.2021 (prodlouženo z důvodu uzavření pokladny po dobu nouzového stavu)
 2. možnost uzavření dohody o splátkách

Poplatek lze uhradit:

 1. bezhotovostním převodem na účet obce :
  • č.ú: 2800857001/2010
   • VS (variabilní symbol):
    • 1340 - poplatek za odpady
    • 1341 - poplatek za psy
   • SS (specifický symbol):
    • číslo popisné domu
 2. složením hotovosti v pokladně obecního úřadu:
  • Dubany 23, úterý 17:00 - 19:00