Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Jako každý rok, tak i letos plánujeme uklidit katastr naší obce. Akce je ohlášena na 1.4.2023. Sejdeme se na nádvoří Dubanky, odkud se rozejdeme po Dubanech. Po ukončení úklidu čeká na každého účastníka něco dobrého za odměnu.

V případě nepříznivého počasí úklid operativně přeložíme na jiný termín.

TERMÍN: sobota 11.3.2023
ČAS: 8:40 – 9:10 hodin
OBEC: Dubany – u staré hasičárny

 

Vážení občané,                                      

ve výše uvedený termín proběhne mobilní sběr odpadu, který zajišťuje firma SOP a.s. 

Nebezpečný odpad:                 pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, monočlánky, léky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry 

Dřevo:                                     dřevěné skříně, dřevěný nábytek, dřevěné rámy oken (bez skel), dřevotřískový nábytek (zbytky kování, spojovací materiály, pryž nebo těsnění nejsou na závadu) 

Velkoobjemový odpad:            matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, nábytek obsahující čalounění nebo zabudované matrace, lyže, umyvadla, WC mísy, zrcadla. 

Kovy:                                      kovové odpady 

Zpětný odběr:                          kompletní elektro zařízení, televize, počítače, monitory, zářivky, ledničky, osvětlení.                  

NEVOZTE DO SBĚRU !!!         Stavební suť, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit, odpad s azbestem a stavební izolační polystyren (expandovaný a extrudovaný polystyren).

ŽÁDÁME OBČANY, ABY SI U SVÉHO ODPADU POČKALI NA PŘÍJEZD SVOZOVÉ FIRMY A ZAJISTILI SI NALOŽENÍ SVÉHO ODPADU.

Zveme všechny ženy a dívky na tradiční dubanský babinec u příležitosti MDŽ. Dubanka nás očekává 8.3.2023, malé pohoštění vítáno, není podmínkou.

Upozornění na konání zasedání Zastupitelstva obce Dubany v úterý 28.2.2023 v 19:30 hodin. Zasedání se koná v přísálí pohostinství Dubanka.
Vyvěšení v zákonných termínech na úřední desce a elektronické úřední desce, a to včetně programu.

Odborná komise složená z krajinářů, odborníků na sázení stromů a zástupců Tipsport vyhověla naší žádosti o nadační příspěvek z grantu Sázíme na péči o mladé stromy. Projekt "Péče o ovocný sad, třešňovou alej a duby v Dubanech" se jim líbil a my jsme rádi že naše úsilí mělo smysl. 

Stromy jsou neocenitelným pomocníkem při adaptaci prostředí na současné klimatické změny. Svými listy poskytují příjemný stín a ochl"zují tak své okolí. Svými kořeny zpevňují půdu a pomáhají tak chránit půdu před vodní a větrnou erozí. Dospělý strom dokáže odpařit až 400 litrů vody za den, čímž příznivě ovlivňuje vlhkost a vzdušnost lokálního mikroklimatu.