Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Obec Starý Máteřov po dohodě s obcí Dubany, umožní obyvatelům Duban hru (primárně určeno na tenis) na svém multifunkčním hřišti.
Rezervace se provádí přes OÚ Dubany. Obec Dubany registrační poplatek uhradila a pro občany Duban je hra zdarma. 

Pobyt na hřišti se řídí pravidly obce Starý Máteřov viz. http://www.starymaterov.cz/menu/mult-hriste/. Upozorňujeme na vhodnou obuv, nelze hrát např. v kopačkách!

Pravidla jsou s tou výjimkou, že kontaktní osobou bude OÚ Dubany. Tam se hlásí případné nápady, stížnosti, problémy a i rezervace.

Podmínkou pro rezervaci je trvalý pobyt v obci Dubany a řádné vracení klíčů.

Volné termíny vhodné k rezervaci je možné zkontrolovat zde: http://www.supersaas.cz/schedule/starymaterov/UMT

Kontakt na rezervaci: 

 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • tel.: 606 772 061 (rezervaci zašlete SMS)
 • osobně v úředních hodinách na OÚ

Rezervace vám po úspěšném zarezervování bude potvrzena a je možnost si ji i prohlédnout na rezervačním portále.

V potvrzené rezervaci bude i informace o čase, kdy je možno vyzvednout klíče od hřiště (proti podpisu).

Jedná se o pilotní nastavení a do budoucna bychom chtěli proces zjednodušit. Bude záležet na vašem zájmu a na úrovni výpůjčkové morálky.

Uvítáme připomínky.

Přejeme příjemnou hru.

OÚ Dubany

 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

na základě uzavřené dohody mezi obcí Dubany a statutárním městem Pardubice o vytvoření společného školského obvodu základní školy, je území obce Dubany částí školského obvodu Základní školy Pardubice, Štefánikova 448, IČ 48161047, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Štefánikova 448, 530 02 Pardubice, jejímž zřizovatelem je město Pardubice.

V případě zájmu o zápis do první třídy na této škole se informujte na http://zsstefanikova-pce.cz , kde jsou pro Vás veškeré informace včetně rezervačního systému k zápisu. 

Přeji Vám všem krásné jaro
Iva Kučerová, starostka

Internetový mapový server GObec představuje ucelený mapový informační geoportál pro Dubany. Využívá mapové podklady on-line z různých zdrojů a od různých poskytovatelů, sjednocuje jejich formát a souřadný systém a poskytuje tak uživatelům a obci, ucelený pohled na své správní území.

Mapový server GObec umožňuje veřejně prezentovat na internetu mapové podklady a dokumenty o území obce v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. 

V současné době je on-line napojení na servery ČÚZK přes službu WSDP, to umožňuje dle určených přístupových práv:

WSDP KN – webová služba dálkového přístupu do katastru nemovitostí, je plnohodnotná služba dálkového přístupu do KN pro webové aplikace a umožňuje především:

 • Vyhledávání parcel dle různých kritérií – čísla a podlomení parcely, číslo popisné, list vlastnictví (LV) či identifikace vlastníka (IČ, název, jméno, RČ)
 • Určení parcel výběrem v mapě – bodem, linií, plochou, sousední parcely
 • Ukládání výběrů parcel do seznamů s názvem a barevným rozlišením
 • Práce s uloženými seznamy parcel – editace obsahu, zobrazování seznamů parcel v mapě, připojování dokumentů k seznamům
 • Možnost exportů seznamů parcel do XLS, SHP (S-JTSK) pro další účely
 • Úplné a částečné výpisy LV ve formátu PDF z dálkového přístupu KN s volbou získání historického stavu
 • Napojení na systém VITA – pro stavební řízení aj.

Majetek obce/města – automaticky generovaná vrstva parcel ve vlastnictví obce/města na základě on-line údajů ČÚZK s kontrolou platnosti dat v cyklu 24 hodin.

 

V letošním roce se chystáme zavést následující moduly:

 • Hlášení závad – modul pro komunikaci s veřejností
 • Evidence majetku – závěrky, oceňování, podklady pro audit
 • Krizové řízení v mapě pro mimořádné události
 • Pasportizace – modul pro kompletní tvorbu a správu pasportů

V sobotu 6.1.2018 procházeli naší obcí Kašpar, Melichar a Baltazar. V rámci Tříkrálové sbírky vybrali v naší obci 3 637,- Kč. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným.

Děkujeme všem dárcům