Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Dnes podal Myslivecký spolek Dubany žádost o dotaci na výsadbu stromů. Osazovat budeme potok Dubanka a do přírody se budou vracet olše, jasany, duby a vrby.

Výsadba doprovodné břehové vegetace je součástí funkční plochy, kde je základní úkol zajištění podmínek zachování ploch zeleně mimo zastavěné území, které neslouží jiné funkci. Záměr výsadeb je plně v souladu s platnou územně-plánovací dokumentací.

Realizace výsadeb bude dozorována Ing. Lenkou Markovou, autorizovanou krajinářskou architektkou, a Ing. Martinem Spálavským, krajinářským architektem, majitelem společnosti Zahradní architektura Spálavský s.r.o.

Výše uvedené osoby budou dohlížet na následnou povýsadbovou péči, výchovné řezy a ošetření dle norem. Závlaha bude zajištěna pomocí pravidelně doplňovaných závlahových pytlů.

Myslivecký spolek Dubany navazuje na projekt obce Dubany, který je také zaměřen na doplnění vegetace v obci a okolí.

Věříme, že se vše podaří a oba projekty budou financovány z Národního programu Životního prostředí, kde jsme žádali o dotace.