Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Kontrolní výbor

Zastupitelstvo obce Dubany ustavilo pro toto volební období  Kontrolní výbor Zastupitelstva obce v počtu 3 členů. Kontrolní výbor projednává na svých pravidelných jednáních důležité otázky týkající se plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.

Vzhledem ke snaze o maximální transparentnost při řešení důležitých problémů obce a jeho občanů budou veškeré zápisy z jednání Kontrolního výboru zveřejňovány na této webové stránce.

    Kontrolní výbor:
  • Bc. Martin Hurdálek, DiS. - předseda kontrolního výboru
  • Bc. Eliška Zelinková - členka kontrolního výboru
  • Jakub Uttendorfský - člen kontrolního výboru
Název Popis Datum jednání Datum vyvěšení Dokument se zápisem
Zápis č. 4_prosinec_2019 Zápis z jednání KV 28.12.2019 07.01.2020 5e302bab77400-4_prosinec_2019.pdf
3_září_2019 Zápis z jednání KV 30.09.2019 10.10.2019 5e302b384e411-3_září_2019.pdf
Zápis č. 2_červen_2019 Zápis z jednání KV 24.06.2019 26.09.2019 5d8c8163812e8-2_červen_2019.pdf
Zápis č. 1_březen_2019 Zápis z jednání KV 27.03.2019 26.09.2019 5d8c81074c72f-1_březen_2019.pdf
Zápis č. 4_prosinec_2018 Zápis z jednání KV 21.12.2018 21.01.2019 5c45ce17775e9-4_prosinec_2018.pdf
Zápis č. 4_prosinec_2018 Zápis z jednání KV 21.12.2018 21.01.2019 5c45ce177779c-4_prosinec_2018.pdf
Zápis č. 3_září_2018 Zápis jednání KV 29.09.2018 11.01.2019 5c38d21a81107-3_září_2018 (1).pdf
Zápis č. 2_červen_2018 Zápis z jednání KV 25.06.2018 31.08.2018 5b88e9ff112a5-2_červen_2018.pdf
Zápis č. 1_březen_2018 Zápis z jednání KV 26.03.2018 31.08.2018 5b88e9218e167-1_březen_2018.pdf
Zápis č. 4_2017 Zápis z jednání KV 29.12.2017 10.01.2018 5a7610668c45d-4_prosinec_2017.pdf
Zápis č. 3_2017 Zápis z jednání KV 27.09.2017 10.10.2017 5a761015e5d02-3_září_2017.pdf
Zápis č. 2_2017 Zápis z jednání KV 30.06.2017 10.07.2017 5a760fb9c24af-2_červen_2017.pdf
Zápis č. 1_2017 Zápis z jednání KV 27.03.2017 10.04.2017 5a760f1ed627c-1_březen_2017.pdf
Zápis č. 4_2016 Zápis z jednání KV dne 19.12.2016 19.12.2016 19.01.2017 5a677d32c3859-ZapisKV_4_2016.pdf
Zápis č. 3_2016 Zápis z jednání KV dne 26. 9. 2016 26.09.2016 19.01.2017 5a677c1e21b6a-ZapisKV_3_2016.pdf
Zápis č. 2_2016 Zápis z jednání KV dne 27. 6. 2016 27.06.2016 04.09.2016 5a677b41daf72-ZapisKV_2_2016.pdf
Zápis č. 1_2016 Zápis z jednání KV dne 29. 3. 2016 29.03.2016 04.09.2016 5a677a45eb82a-ZapisKV_1_2016.pdf
Zápis č.4_2015 Zápis z jednání KV dne 28.12.2015 28.12.2015 15.02.2016 5a6779756997b-ZapisKV_4_2015.pdf
Zápis č. 3_2015 Zápis z jednání KV dne 29.9.2015 29.09.2015 31.01.2016 5a677862430f8-ZapisKV_3_2015.pdf
Zápis č. 2_2015 Zápis z jednání KV dne 29.6.2015 29.06.2015 31.08.2015 5a6775930ea0c-ZapisKV_2_2015.pdf
Strana 1 z 2