Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Povinně zveřejňované informace podle zákona 106/1999 Sb.

 • Název
  Obec Dubany
 • Důvod a způsob založení
  právní rámec postavení obce Dubany je stanoven obecním zřízením (zákon č. 128/2000 Sb.)
 • Organizační struktura
  odkaz
 • Kontaktní poštovní adresa
  Dubany 23, 530 02 Pardubice
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Dubany 23, 530 02 Pardubice
 • Úřední hodiny
  Pondělí 17:00 - 19:00
 • Telefonní čísla
  +420 466 971 253
  +420 723 870 820
 • Datová schránka
  vekbk36
 • Adresa internetové stránky
 • Adresa e-podatelny
  odkaz
 • Další elektronické adresy
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Bankovní účet
  2800857001/2010
 • 00580457
 • DIČ
  -
 • Seznam hlavních dokumentů
  odkaz
 • Rozpočet
  odkaz
 • Žádosti o informace
  osobně na adrese úřadu
  e-mailem
  datovou zprávou
  e-podatelnou
  písemně na poštovní adresu úřadu
 • Příjem žádostí a dalších podání
  odkaz
 • Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o odmítnutí podat informaci lze podat odvolání. Odvolání se podává u toho úřadu, který odmítl informaci podat. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje ve lhůtě 15 dnů od předložení odvolání. Na postup při vyřizování žádosti lze také podat stížnost. Stížnost lze podat ve lhůtě 30 dnů. O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje.
 • Formuláře
  odkaz
 • Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 • Nejdůležitější používané předpisy
  odkaz
 • Vydané právní předpisy
  odkaz
 • Sazebník úhrad za poskytování informací
  odkaz
 • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána
 • Vzory licenčních smluv
  V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy.
 • Výhradní licence
  V současné době Obecní úřad neposkytuje žádné výhradní licence.
 • Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  odkaz