Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Na základě doporučení ČHMÚ zakazujeme rozdělávání ohňů v přírodě, vypalování trávy, odhazování cigaretových nedopalků na zem, používání přenosných vařičů a jiných zdrojů otevřeného ohně v přírodě. Dále vás prosíme o úsporné hospodaření s vodou.

Svatba v Dubanech

Svatby v Dubanech jsou pro nás mimořádnou událostí. V Dubanech můžete vstoupit do manželství pod naší krásnou stoletou lípou, na nádvoří Dubanky, v prostorách Dubanky nebo na Obecním úřadě.  Svatební obřad nabízíme pro svatebčany, kdy alespoň jeden má trvalý pobyt v Dubanech.

Pokud byste měli zájem o svatební obřad, kontaktujte prosím OÚ Dubany a matriku Magistrátu města Pardubice.

Matrikářka snoubence seznámí se svatebním kalendářem a ti  na matrice vyplní dotazník k uzavření manželství .

 Dokumenty nutné k předložení na matriku v Pardubicích:

- rodné listy - originály
- platné občanské průkazy
- rozvedení - rozsudek o rozvodu, opatřený doložkou právní moci (originál)
- ovdovělí - úmrtní list zemřelého manžela/ky (originál)
- nezletilí - (starší 16 let) - právoplatné soudní rozhodnutí o povolení uzavřít sňatek, opatřené doložkou právní moci (o tento doklad je nutné požádat spolu se svými rodiči u příslušného soudu)

 

Doplnění: Dotace nebyla přidělena.

OBECNÍ DŮM DUBANY, č.p.23

V minulých letech byl připraven projekt na rekonstrukci Dubanky. Následovalo s komplikacemi získané stavební povolení.

Nyní jsme podali žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

Celkové náklady stavby dle rozpočtu jsou cca 11mil. Kč.

Je to jeden z velkých projektů, které v obci chceme realizovat. Další projekty připravujeme.

Tak nám držte palce!

 

Obec Dubany investuje do chodníku z centrální části Duban do lokality bývalého velkostatku. 

Akci finančně podpořil i Pardubický kraj.

Omluvte v současné době omezení průchodu. Výstavba chodníku probíhá na místě původní nevyhovující pěšiny.

Přílohy:
FileDescriptionDatum zveřejnění
Download this file (upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi.pdf)upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi.pdf  

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na
dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.