Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Vážení občané,

na základě stížností na porušení nočního klidu v noci z 28.7. na 29.7. kdy kolem půlnoci proběhl v naší obci ohňostroj Vás upozorňuji na § 47, odst. c Zákona  č. 200/1990 Sb. O přestupcích. Tento zákon uvádí, že je-li přestupek porušení nočního klidu opakovaný, uloží se pokuta 15 000,- Kč.

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Naše obec takovou vyhlášku nemá, ale je zvykem i v době ohňostroje do 22::00 hodiny toto oznámit na OÚ. My potom oznámení o ohňostroji vyhlásíme veřejným rozhlasem, aby si mohli majitelé psů a koček svá zvířata zabezpečit.

Věřím, že budeme k sobě navzájem  a hlavně našim zvířecím přátelům ohleduplní a toto sice nepsané, ale dobré pravidlo dodržovat.

Děkuji a přeji krásný zbytek prázdnin

Iva Kučerová, starostka

Vážení občané,

na základě doporučení ČHMÚ vydávám nařízení zákazu rozdělávání otevřeného ohně v celém katastru naší obce. Zároveň vás všechny žádám o úsporné hospodaření s vodou. Buďte si prosím vědomi, že i odhozený cigaretový nedopalek může způsobit požár. A bez vody se neuhasí oheň.
Děkuji vám za ohleduplnost
Iva Kučerová, starostka

 

Obecní úřad Dubany upozorňuje občany na zákaz pálení plastů a různého domovního odpadu v kotlech rodinných domů i na zahradách. V obci funguje sběr skla a plastů do kontejnerů, které jsou umístěny v budově OÚ a otevřeny každé pondělí 18:00 - 19:00 hod. a v sobotu 9:30 - 10:30 hod. Kontejner na bioodpad je umístněn na pozemku vedle Červenkových - č.p. 1, kam je možnost odpad odvážet každou sobotu 13:00 - 14:00 hodin od dubna do října. Dvakrát ročně probíhá sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Věříme, že pro naší obec je tento způsob třídění odpadu dostačující a není třeba znečišťovat naše ovzduší.

Děkujeme všem za ohleduplnost

Za OÚ Iva Kučerová, starostka