Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Rozpočet, rozpočtová opatření, závěrečný účet

Rozpočet je základním řídícím nástrojem financování potřeb obce a zabezpečení rozvoje obce na základě schválených rozvojových koncepcí schválených zastupitelstvem obce. Strukturu příjmů a výdajů obce určuje rozpočtová skladba (vyhláška č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Rozpočet se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu se sestavuje na běžný kalendářní rok, který je současně rozpočtovým rokem. Na přípravě rozpočtu se pracuje již od 1.7. běžného roku, a to postupně ve třech verzích, z níž poslední je předkládaná ke schválení v zastupitelstvu obce do 31.12. předchozího roku. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu obce. Součástí závěrečného účtu obce je i vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Obec je povinna nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu obce. Návrh rozpočtu a závěrečného účtu obce musí být zveřejněn (na úřední desce a na webových stránkách obce) nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Připomínky k těmto materiálům mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.

Rok 2026

Rozpočet a rozpočtový výhled

Zveřejněno Popis Příloha
29.11.2023 Střednědobý výhled 65b89dffe7a36-schvaleny-strednedoby-vyhled-2026.pdf

Rok 2025

Rozpočet a rozpočtový výhled

Zveřejněno Popis Příloha
14.12.2022 Střednědobý výhled obce Dubany na rok 2025 639c40f8c785a-strednedoby-vyhled-2025.pdf

Rok 2024

Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zveřejněno Popis Příloha

 

Rozpočtová opatření

Zveřejněno Popis Příloha

 

Rozpočet a rozpočtový výhled

Zveřejněno Popis Příloha
30.11.2023 Rozpočet obce na rok 2024 65b7c2f51830b-rozpocet2024schvaleny.pdf
10.12.2021 Střednědobý výhled na rok 2024 61d34d5f0616c-vyhled-rozpoctu-2024-schvaleny.pdf

Rok 2023

Rozpočet a rozpočtový výhled

Zveřejněno Popis Příloha
14.12.2022 Rozpočet obce Dubany na rok 2023 639c4082792a2-schvaleny-rozpocet-2023.pdf
29.12.2020 Střednědobý výhled na rok 2023 61d34ccbdbc9f-rozpocet-vyhled-schvaleny-2023.pdf

 

Rozpočtová opatření

Zveřejněno Popis Příloha
03.01.2023 Rozpočtové opatření 1/2023 6437bd7ab1420-ro-01.2023.pdf
17.01.2023 Rozpočtové opatření 2/2023 6437be238a474-ro-02.2023.pdf
11.05.2023 Rozpočtové opatření 3/2023 653faf9e8eab0-ro-03.2023.pdf
11.05.2023 Rozpočtové opatření 3/2023 653fafa0bcf09-ro-03.2023.pdf
12.04.2023 Rozpočtové opatření 4/2023 653fb01b0adfb-ro-04.2023.pdf
13.07.2023 Rozpočtové opatření 5/2023 653fb0669559d-ro-05.2023.pdf
12.09.2023 Rozpočtové opatření 6/2023 653fb0d3bab46-ro-06.2023.pdf
12.09.2023 Rozpočtové opatření 6/2023 653fb0d4c8de6-ro-06.2023.pdf
10.10.2023 Rozpočtové opatření 7/2023 653fb1234d199-ro-07.2023.pdf
01.11.2023 Rozpočtové opatření 8/2023 65b3831bdcb4f-ro-08.2023.pdf
05.12.2023 Rozpočtové opatření 9/2023 65b3841c3e3ee-ro-09.2023.pdf
16.01.2024 Rozpočtové opatření 10/2023 65b7602699f52-ro-10.2023.pdf
02.02.2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2 660bad06a5ddf-zprava-konecne-prezkoumani-2023dubany-002-.pdf

 

Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zveřejněno Popis Příloha

Rok 2022

Rozpočet a rozpočtový výhled

Zveřejněno Popis Příloha
17.12.2019 Střednědobý výhled na rok 2022 61d344de34505-vyhled-2022-schvaleny.pdf
10.12.2021 Rozpočet obce na rok 2022 61d344020376b-rozpocet-2022-upraveny-schvaleny.pdf

 

Rozpočtová opatření

Zveřejněno Popis Příloha
10.01.2023 Rozpočtové opatření 9/2022 63c01e1d9242c-ro-09-2022-.pdf
12.12.2022 Rozpočtové opatření 8/2022 639c423ae1154-ro-08-2022..pdf
11.10.2022 Rozpočtové opatření 7/2022 63734d9e29a51-ro-07-2022.pdf
04.10.2022 Rozpočtové opatření 6/2022 63734d6e7ec94-ro-06-2022.pdf
13.09.2022 Rozpočtové opatření 5/2022 63734d3bbd717-ro-05-2022.pdf
06.09.2022 Rozpočtové opatření 4/2022 63734d0f91cc5-ro-04-2022.pdf
01.09.2022 Rozpočtové opatření 3/2022 63734ac26a056-ro-03-2022.pdf
05.04.2022 Rozpočtové opatření 2/2022 6290ab4317672-ro-02-2022.pdf
15.03.2022 Rozpočtové opatření 1/2022 6290aaf445bf2-ro-01-2022.pdf

 

Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zveřejněno Popis Příloha
01.03.2023 Závěrečný účet 2022 6437bc621870f-zu-2022.pdf
01.03.2023 Zpráva o výsledku hospodaření obce 2022 63ff434cb5ab1-audit-zprava.pdf

Rok 2021

Rozpočet a rozpočtový výhled

Zveřejněno Popis Příloha
10.12.2018 Střednědobý výhled na rok 2021 61d31d451d24d-vyhled-2021-schvaleny.pdf
29.12.2020 Schválený rozpočet na rok 2021 5ffd56b8b99e3-2021-schvaleny.pdf

 

Rozpočtová opatření

Zveřejněno Popis Příloha
22.12.2021 Rozpočtové opatření 8/2021 61e05785f3f4f-ro-8.2021.docx
10.12.2021 Rozpočtové opatření 7/2021 61e0575068104-ro-7.2021.docx
06.12.2021 Rozpočtové opatření 6/2021 61d318f4368d3-ro-6.2021.pdf
06.12.2021 Rozpočtové opatření 6/2021 61d318f1e2200-ro-6.2021.pdf
22.06.2021 Rozpočtové opatření 4/2021 6181188c76947-ro-4.2021.pdf
12.10.2021 Rozpočtové opatření 5/2021 6181138f5550e-ro-5.2021.pdf
08.06.2021 Rozpočtové opatření 3/2021 618112d9f343a-ro-3.2021.pdf
20.04.2021 Rozpočtové opatření 2/2021 6093b0c82db98-ro-2.2021.pdf
16.02.2021 Rozpočtové opatření 1/2021 602c055331018-ro-1.2021.pdf

 

Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zveřejněno Popis Příloha
15.02.2022 Závěrečný účet obce za rok 2021 62134b638ef31-zu-2021.pdf
17.01.2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 62010ed2130b2-audit-zprava.pdf
17.01.2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 62010ecd1c969-audit-zprava.pdf
17.01.2022 Závěrečný účet obce za rok 2021 62010e87ec975-zaverecny-ucet-2021.pdf

Rok 2020

Rozpočet a rozpočtový výhled

Zveřejněno Popis Příloha
17.12.2019 Schválený rozpočet na rok 2020 60105432edc63-rozpocet-2020-fin.pdf
04.12.2017 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 5e316a4c9ae3d-schvaleny-strednedoby2020.pdf

 

Rozpočtová opatření

Zveřejněno Popis Příloha
29.12.2020 Rozpočtové opatření 8/2020 5ffd5530bd447-ro-8.2020.pdf
13.10.2020 Rozpočtové opatření 7/2020 5fd2ca5d31786-ro-7.2020.pdf
24.08.2020 Rozpočtové opatření 6/2020 5fd2ca0149e7c-ro-6.2020.pdf
29.06.2020 Rozpočtové opatření č. 05/2020 5fd2c9d01665e-ro-5.2020.pdf
22.06.2020 Rozpočtové opatření č. 04/2020 5fd2c8b8c1f9a-ro-4.2020.pdf
25.05.2020 Rozpočtové opatření č. 03/2020 5fd2c855c914d-ro-3.2020.pdf
06.04.2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020 5fd2c7ec8fc62-ro-2.2020.pdf
02.03.2020 Rozpočtové opatření č. 01/2020 5fd2c7899c073-ro-1.2020.pdf

 

Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zveřejněno Popis Příloha
17.02.2021 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 602c082111fdc-image180121122015-1-.pdf
17.02.2021 Závěrečný účet obce za rok 2020 602c070eded3d-z-2020.pdf

Rok 2019

Rozpočet a rozpočtový výhled

Zveřejněno Popis Příloha
20.03.2019 Rozpočtový výhled pro rok 2019 5e2d6823460a2-rozpoctovyvyhled2019.pdf
10.12.2018 Schválený rozpočet na rok 2019 5e2d64abecb28-rozpocet2019schvaleny.pdf

 

Rozpočtová opatření

Zveřejněno Popis Příloha
30.12.2019 Rozpočtové opatření 17/2019 5e2d89a65a4b0-ro172019.pdf
02.12.2019 Rozpočtové opatření 16/2019 5e2d897c854e7-ro162019.pdf
02.12.2019 Rozpočtové opatření 15/2019 5e2d8958dda1b-ro152019.pdf
04.11.2019 Rozpočtové opatření 14/2019 5e2d89313c1e9-ro142019.pdf
04.11.2019 Rozpočtové opatření 13/2019 5e2d884ea11b7-ro132019.pdf
30.09.2019 Rozpočtové opatření 12/2019 5e2d8809290c8-ro122019-1.pdf
23.09.2019 Rozpočtové opatření 11/2019 5e2d84467758c-ro112019-1.pdf
26.08.2019 Rozpočtové opatření 10/2019 5e2d841b18465-ro102019.pdf
24.06.2019 Rozpočtové opatření 9/2019 5e2d83f071de4-ro92019.pdf
17.06.2019 Rozpočtové opatření 8/2019 5e2d83ccc6dbe-ro82019.pdf
10.06.2019 Rozpočtové opatření 7/2019 5e2d83a30732b-ro72019-1.pdf
04.06.2019 Rozpočtové opatření 6/2019 5e2d83553a12a-ro62019.pdf
04.06.2019 Rozpočtové opatření 5/2019 5e2d8333b711b-ro52019.pdf
22.04.2019 Rozpočtové opatření 4/2019 5e2d830e0c14e-ro42019.pdf
29.03.2019 Rozpočtové opatření 3/2019 5e2d82e477d64-ro32019.pdf
25.03.2019 Rozpočtové opatření 2/2019 5e2d68a7cbf25-ro22019.pdf
21.01.2019 Rozpočtové opatření 1/2019 5e2d686a520e2-ro12019.pdf

 

Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zveřejněno Popis Příloha
24.02.2020 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 601052d6a3850-image260121190316.pdf
25.02.2020 Závěrečný účet za rok 2019 5fd35055c61b8-zu-2019.pdf

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00