Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Úřední deska

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě poskytnutí budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplně.

Je to z důvodu ustanovení § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších předpisů.

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 24 / 2017 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti zveřejňujeme:

  název zveřejněno v elektronické podobě k dispozici v listinné podobobě
§3 Střednědobý výhled rozpočtu odkaz na elektronickou podobu OÚ Dubany, Dubany 23, 530 02 Pardubice
§11 Sestavení a zveřejnění rozpočtu územního samosprávného celku odkaz na elektronickou podobu OÚ Dubany, Dubany 23, 530 02 Pardubice
§16 Změna rozpočtu odkaz na elektronickou podobu OÚ Dubany, Dubany 23, 530 02 Pardubice
§17 Závěrečný účet odkaz na elektronickou podobu OÚ Dubany, Dubany 23, 530 02 Pardubice

 

Jako členská obec mikroregionu Za Letištěm dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2018, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2018, dále střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet jsou v elektronické podobě zveřejněny na elektronické úřední desce svazku obcí na adrese www.za-letistem.cz. V listinné podobě je možné do dokumentu nahlédnout na Obecním úřadě obce Ostřešany na adrese Ostřešany 202, 530 02 Ostřešany, a to vždy v úředních hodinách tohoto městského úřadu.

 

Filtr 
Vyvěšeno Sejmuto Popis Označení (č.j.) Archív
05.03.2020 Oznámení o možnosti nahlédnutí do Územní studie Dubany - lokalita Z3 Dubany/OU/002/000127/2020 ne
08.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy dle lesního zákona. Dubany/OU/003/000108/2019 ne
10.03.2020 Mimořádné opatření - o uzavření škol z důvodu rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. ne
10.03.2020 Mimořádné opatření - o zákazu konání akcí z důvodu rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. ne
11.09.2019 Předání seznamu nemovitostí - města a obce dle rozdělovníku Pce Dubany/OU/002/000323/2019 ne
12.03.2020 Vyhlášení nouzového stavu Dubany/OU/003/000143/2020 ne
13.03.2020 Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k vyhlášení nouzového stavu. Dubany/OU/003/000145/2020 ne
13.03.2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření a znovuzavedení ochrany vnitřní hranice. ne
13.03.2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření Sbírka zákonů č. 75 - 81 ne
14.03.2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření Sbírka zákonů č. 82 ne
18.05.2020 25.05.2020 Veřejné zasedání OZ Dubany/OU/002/000289/2020 ne
24.04.2020 28.05.2020 Veřejná vyhláška - Finanční úřad Dubany/OU/002/000233/2020 ne
27.08.2018 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Dubany/OU/002/000394/2018 ne
28.04.2020 Veřejná vyhláška - Kruhový objezd Dubany Dubany/OU/002/000240/2020 ne