Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Úřední deska

Zveřejnit dálkově přístupný archiv úřední desky není povinné. Tyto informace si lze vyžádat. Je možné, že ve vyžádané formě poskytnutí budou některé osobní údaje redukovány (anonymizovány), i když původně na úřední desce po dobu povinného zveřejnění byly obsaženy úplně.

Je to z důvodu ustanovení § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších předpisů.

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 24 / 2017 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti zveřejňujeme:

  název zveřejněno v elektronické podobě k dispozici v listinné podobobě
§3 Střednědobý výhled rozpočtu odkaz na elektronickou podobu OÚ Dubany, Dubany 23, 530 02 Pardubice
§11 Sestavení a zveřejnění rozpočtu územního samosprávného celku odkaz na elektronickou podobu OÚ Dubany, Dubany 23, 530 02 Pardubice
§16 Změna rozpočtu odkaz na elektronickou podobu OÚ Dubany, Dubany 23, 530 02 Pardubice
§17 Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce odkaz na elektronickou podobu OÚ Dubany, Dubany 23, 530 02 Pardubice

 

Jako členská obec mikroregionu Za Letištěm dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2018, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet na rok 2018, dále střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet jsou v elektronické podobě zveřejněny na elektronické úřední desce svazku obcí na adrese www.za-letistem.cz. V listinné podobě je možné do dokumentu nahlédnout na Obecním úřadě obce Ostřešany na adrese Ostřešany 202, 530 02 Ostřešany, a to vždy v úředních hodinách tohoto městského úřadu.

 

Filtr 
Vyvěšeno Sejmuto Popis Označení (č.j.) Archív
05.08.2022 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Dubany a do 1/3 Senátu PČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022 ne
08.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy dle lesního zákona. Dubany/OU/003/000108/2019 ne
13.09.2022 Oznámení o zasedání Obecního zastupitelstva Dubany dne 20.9.2022 ne
14.06.2022 R - prodloužení - „Rekonstrukce křižovatky silnic III/32226 x III/32229 Dubany“ Dubany/OU/ik/324/2022 ne
23.08.2022 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (okrskových volebních komisí) pro volby do zastupitelstva obce Dubany a 1/3 Senátu PČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022 ne
26.05.2022 Komunální volby - Potřebný počet voličů na peticích podporující případnou kandidaturu NK nebo SNK - Seznam obecních úřadů, kterým se kandidátní listiny podávají přímo a seznam obcí, ze kterých se KL podávají Magistrátu města Pardubic Dubany/OU/ik/292/2022 ne
29.06.2022 Komunální volby 2022 Informace o volebních obvodech, počtu členů zastupitelstva a potřebném počtu podpisů na peticích ne
29.08.2022 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí obce Dubany ne