Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

je zde pro všechny příznivce zahrádek, milovníky ovoce, zeleniny a pěstitele krásných květin. Sdružuje téměř 160 000 členů z celé České republiky v 2660 základních a 17 specializovaných organizacích.

ČZS je plně demokratické, nepolitické, zájmové, občanské sdružení, které vzniklo v roce 1957, ale jeho historie ve své pěstitelské podstatě sahá téměř do doby Karla IV. Již od 16. století evidujeme první písemné záznamy o pěstitelství a vzniku zahrádek na okrajích měst. Český zahrádkářský svaz pomáhá svým členům s problémy vznikajícími v souvislosti se zahrádkářskou činností ať se jedná o pěstitelskou, právní nebo finanční pomoc a má k těmto účelům své odborné poradny. Vede členy k zájmovému využití volného času a velký důraz klade i na sociální využívání zahrádek a na výchovu mladé generace ve vztahu k přírodě. K zabezpečení této činnosti využívá mimo jiné i své odborné komise.

V rámci ČZS jsou základní organizace pobočnými spolky, které se řídí příslušnými ustanoveními Stanov ČZS

Název: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dubany
IČ: 68209631
Číslo účtu:
Sídlo spolku: Dubany 23

předseda spolku: František Vaníček
jednatel spolku: Iva Kučerová
pokladník spolku: Iva Sehnoutková

ZO ČZS Dubany je historicky složen z občanů obcí Dubany, Třebosice a Starý Mateřov. Pro zvýšený zájem zahrádkářů  v poslední době o členství v naší organizaci jsou členové i z ostatních okolních obcí (např. Dřenice, Medlešice)

Přihlášení do ZO ČZS Vám zprostředkují důvěrníci jednotlivých obcí, kterými jsou:
Dubany: Miloslava Houdková
Třebosice: Jana Balcarová
St. Mateřov: Pavel Bořek

V roce 1964 - 13. prosince - se v budově MNV v Dubanech konala ustavující schůze Svazu československých zahrádkářů a ovocnářů. Zájem o členství projevilo 20 místních občanů, kteří zvolili výbor v tomto složení:

Ventura Bedřich předseda, Škrha Josef st. čp. 22 místopředseda, Roček Ladislav jednatel, Jeřábek František st. hospodář, Drábek Jiří pokladník. Revidenti účtů: Pospíšil František, Ventura Ladislav, členové výboru: Říha Karel, Kučera Josef, Meduna Stanislav a Halda Ladislav.

Na schůzi byl přítomen zástupce OV s. Lemfeld, který hovořil o významu svazu. Zdůraznil možnost samozásobení obyvatelstva na vesnici ovocem i zeleninou a uvolnění trhu pro občany z města, kteří si tyto produkty nemohou sami vypěstovat. Výhodou členství byla možnost nákupu levnějších umělých hnojiv a kvalitních kultur (stromků).

 Nově založená organizace měla zájem o převzetí do péče, příp. majetku, nedostatečně ošetřovaný obecní sad v Dubanech, založený v roce 1899. Do této doby měl již několik majitelů: od Obecního úřadu, později Místního národního výboru, jej v roce 1957 převzalo JZD Dubany, po sloučení zde hospodařilo JZD Starý Mateřov. 

Zdroj: Kronika obce Dubany

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00