Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

ZO ČZS Dubany pořádala v sobotu 13.1.2018 druhý ročník pěstitelského koštu, který se konal v pohostinství Dubanka.

20 vystavovatelů přihlásilo do soutěže celkem 33 vzorků vín, 15 vzorků pálenek a 8 vzorků likérů.

Celým dnem provázel předseda koštovací komise Stanislav Kučera, který nejdříve přivítal milého hosta 1. místopředsedkyni Senátu PČR Mgr. Miluši Horskou, předsedu Územního sdružení ČZS Pardubice Ing. Ivana Sádovského a přítomné starosty obcí Dubany, Třebosice a St. Mateřov. Tyto tři obce pěstitelský košt finančně podpořily.

Úvod koštu provoněl ovar a svařené víno na nádvoří Dubanky, kde se účastníci řádně posilnili na samotný košt, který byl zahájen ve 12:00 hodin.

V kategorii pálenek bylo odevzdáno 14 platných bodovacích lístků, v kategorii likérů 9 a víno bodovalo 16 skupinek bodujících. Bodování vzorků bylo ukončeno po 14. hodině.

To byl čas, kdy přítomné pozdravila senátorka  Miluše Horská, starostka Duban Iva Kučerová i Ing. Sádovský, který při té příležitosti předal do rukou jednatelky ZO ČZS Dubany stříbrnou medaili a finanční dar 1 000,- Kč udělené republikovou radou ČZS za přínos ČZS .

Po vyhodnocení odevzdaných lístků přišlo na řadu s napětím očekávané vyhlášení výsledků. Pro první tři z každé kategorie čekalo ocenění a věcné ceny. Ceny předali Miluše Horská s Ivanem Sádovským. Paní senátorka navíc každému oceněnému předala ještě cenu senátorky.

Stupně vítězů

Kategorie víno:
1.         Rybízové víno                       vzorek č. 32                Marie Jeřábková
2.         Víno z květu černého bezu     vzorek č. 17                Stanislav Kučera
3.         Víno z květu černého bezu     vzorek č.   1                Ing. Leoš Konrád

Kategorie pálenky:
1.         Švestka/broskev                     vzorek č. 15                Tomáš Procházka
2.         Švestka                                 vzorek č.   7                 Stanislav Kučera
3.         Broskev                                 vzorek č.   9                 Ladislav Halda

Kategorie likéry
1.         Medovina                               vzorek č. 1                  Ladislav Skřek
2.         Ořechovice                             vzorek č. 2                  Josef Bořek
3.         Šípkový likér                           vzorek č. 4                  Stanislav Kučera

Po vyhlášení vítězů proběhlo společné fotografování a poděkování pořadatelům a organizátorům. Účastníci koštu dále diskutovali nad vítěznými vzorky a pokračovali v zábavě. Po celou dobu programu nás na harmoniku doprovázel pan Pecka z Turkovic.

Závěrem můžeme hodnotit druhý pěstitelský košt jako úspěšný.

Dne 13.1.2018 byla Českému zahrádkářskému svazu základní organizace (ZO) Dubany předána celostátní stříbrná medaile za zásluhy o Český zahrádkářský svaz. Předání proběhlo u příležitosti 2. pěstitelského koštu, který základní organizace Dubany za účasti svých členů ze Starého Máteřova, Třebosic a Duban pořádala. Stříbrnou medaili předával předseda Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Pardubice Ing. Ivan Sádovský. Předávání byla přítomna senátorka Mgr. Miluše Horská. Ing. Ivan Sádovský předal ocenění do rukou Ivy Kučerové, jednatelky ZO Dubany. Součástí ocenění byl diplom, medaile za zásluhy o Český zahrádkářský svaz a peněžní odměna pro ZO Dubany ve výši 1 000,- Kč.