Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

VÝROČNÍ SCHŮZE ČZS DUBANY 24.2.2018

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Zpráva předsedy
 4. Zpráva jednatele
 5. Zpráva pokladní
 6. Zpráva revizní
 7. Zpráva kulturní
 8. Předání gratulací jubilantům
 9. Předání ocenění z okresní výstavy
 10. Přijímání nových členů
 11. Diskuse
 12. Fotografická prezentace činnosti
 13. Usnesení
 14. Občerstvení
 15. Beseda
 16. Závěr

 

 1. Schůzi zahájil př. Konvalinka, který všechny srdečně přivítal, jmenovitě pak starosty obcí a hosta př. Jaroslava Šetinu z Čivické ZO a dále schůzi řídil
 2. Do návrhové komise byli zvoleni př. Miloslava Houdková př. Pavel Bořek
 3. Předseda ZO př. Jan Konvalinka poděkoval jmenovitě všem organizátorům akcí za úspěšnou práci na akcích loňského roku. Poděkoval starostům všech tří obcí za finanční podporu činnosti. Seznámil přítomné s udělením stříbrné medaile udělené Republikovou radou naší organizaci za zásluhy o Český zahrádkářský svaz. Na základě závěru z výborové schůze předseda vyzval starosty obcí St.Mateřov, Třebosic a Duban k zorganizování oslavy 100 let výročí založení republiky na trojmezí našich obcí. Naše ZO se bude na této akci aktivně podílet, ale nemá finanční ani personální možnosti ji celou pořádat Dále přítomné seznámil se skutečností, že z výboru vystoupili nemocní př. Jeřábek, př. Černý a př.Hovorka a př. Jirásek. Místo nich již ve výboru pracuje př. Jana Balcarová a od termínu schůze bude členka výboru př. Iva  Sehnoutková, která povede pokladnu a dále př.Laďka Konrádová.
 4. Iva Kučerová seznámila přítomné s aktivitou výboru viz. příloha zápisu
 5. Iva Kučerová informovala o stavu účtu a pokladny viz. příloha zápisu
 6. František Vaníček přečetl revizní zprávu viz. příloha zápisu
 7. Zdeněk Huňáček zhodnotil kulturní život naší organizace. Informoval postupně o všech akcích konaných během roku 2017. Jednalo se o grilovačku spojenou s dnem dětí (našich malých zahrádkářů), kde hrála dechovka Pernštejnka. Dále o výletech do Lysé nad Labem a do Olomouce, loni jsme pořádali ples i kytičkovou zábavu a pěstitelský košt.
 8. Členové výboru předali gratulaci všem jubilantům roku 2018.
 9. Př. Šetina předal ocenění z okresní výstavy v Pardubicích a to př. Konvalinkovi, př. Vaníčkovi a př. Huňáčkovi celkem tři diplomy, p. Hanzalové a p. Prausovi, kteří nejsou členy naší organizace. Dále naše základní organizace dostala Diplom Územního sdružení Pardubice za celkové uspořádání expozice.
 10. Při přijímání nových členů byly předány vstupní certifikáty. Naše organizace přijala 5 nových členů. Ke dnešku tedy máme 93 členů
 11. V diskusi vystoupil př. Šetina, který předal zdravici od přátel ČZS v St. Čivicích. Informoval o činnosti jejich místní organizace a pochválil naši činnost. Postupně nás pozdravili zástupci všech tří obcí a poděkovali nám za aktivitu a popřáli úspěchy v další činnosti
 12. Př. Leoš Konrád připravil  fotografickou prezentací činnosti naší ZO za uplynulý rok
 13. Usnesení přečetla př. Miloslava Houdková
 14. Pohoštění bylo jako obvykle výborné
 15. Beseda na téma „Zelenina bez chemie“ vedená panem Hlubockým byla členy velice kladně hodnocena.
 16. Schůzi ukončil př. Konvalinka

 

Pozn. Po ukončení schůze se většině členů nechtělo domů. Je vidět, že se lidé rádi schází a výbor  naší ZO tuto skutečnost bude i nadále využívat.

24.2.2018  zapsala Kučerová

ZO ČZS Dubany pořádala v sobotu 13.1.2018 druhý ročník pěstitelského koštu, který se konal v pohostinství Dubanka.

20 vystavovatelů přihlásilo do soutěže celkem 33 vzorků vín, 15 vzorků pálenek a 8 vzorků likérů.

Celým dnem provázel předseda koštovací komise Stanislav Kučera, který nejdříve přivítal milého hosta 1. místopředsedkyni Senátu PČR Mgr. Miluši Horskou, předsedu Územního sdružení ČZS Pardubice Ing. Ivana Sádovského a přítomné starosty obcí Dubany, Třebosice a St. Mateřov. Tyto tři obce pěstitelský košt finančně podpořily.

Úvod koštu provoněl ovar a svařené víno na nádvoří Dubanky, kde se účastníci řádně posilnili na samotný košt, který byl zahájen ve 12:00 hodin.

V kategorii pálenek bylo odevzdáno 14 platných bodovacích lístků, v kategorii likérů 9 a víno bodovalo 16 skupinek bodujících. Bodování vzorků bylo ukončeno po 14. hodině.

To byl čas, kdy přítomné pozdravila senátorka  Miluše Horská, starostka Duban Iva Kučerová i Ing. Sádovský, který při té příležitosti předal do rukou jednatelky ZO ČZS Dubany stříbrnou medaili a finanční dar 1 000,- Kč udělené republikovou radou ČZS za přínos ČZS .

Po vyhodnocení odevzdaných lístků přišlo na řadu s napětím očekávané vyhlášení výsledků. Pro první tři z každé kategorie čekalo ocenění a věcné ceny. Ceny předali Miluše Horská s Ivanem Sádovským. Paní senátorka navíc každému oceněnému předala ještě cenu senátorky.

A zde jsou stupně vítězů!

Kategorie víno:
1. Rybízové víno vzorek č.32 Marie Jeřábková
2. Víno z květu černého bezu vzorek č.17 Stanislav Kučera
3. Víno z květu černého bezu vzorek č.1 Ing. Leoš Konrád

 

Kategorie pálenky:
1. Švestka/broskev vzorek č.15 Tomáš Procházka
2. Švestka    vzorek č.7 Stanislav Kučera
3. Broskev vzorek č.9 Ladislav Halda

 

Kategorie likéry:
1. Medovina vzorek č.1 Ladislav Skřek
2. Ořechovice   vzorek č.2 Josef Bořek
3. Šípkový likér  vzorek č.4 Stanislav Kučera


Po vyhlášení vítězů proběhlo společné fotografování a poděkování pořadatelům a organizátorům. Účastníci koštu dále diskutovali nad vítěznými vzorky a pokračovali v zábavě. Po celou dobu programu nás na harmoniku doprovázel pan Pecka z Turkovic.

Závěrem můžeme hodnotit druhý pěstitelský košt jako úspěšný.

Dne 13.1.2018 byla Českému zahrádkářskému svazu základní organizace (ZO) Dubany předána celostátní stříbrná medaile za zásluhy o Český zahrádkářský svaz. Předání proběhlo u příležitosti 2. pěstitelského koštu, který základní organizace Dubany za účasti svých členů ze Starého Máteřova, Třebosic a Duban pořádala. Stříbrnou medaili předával předseda Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Pardubice Ing. Ivan Sádovský. Předávání byla přítomna senátorka Mgr. Miluše Horská. Ing. Ivan Sádovský předal ocenění do rukou Ivy Kučerové, jednatelky ZO Dubany. Součástí ocenění byl diplom, medaile za zásluhy o Český zahrádkářský svaz a peněžní odměna pro ZO Dubany ve výši 1 000,- Kč.

Invalid request (SW1)