Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

TERMÍN: sobota 11.3.2023
ČAS: 8:40 – 9:10 hodin
OBEC: Dubany – u staré hasičárny

 

Vážení občané,                                      

ve výše uvedený termín proběhne mobilní sběr odpadu, který zajišťuje firma SOP a.s. 

Nebezpečný odpad:                 pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, monočlánky, léky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry 

Dřevo:                                     dřevěné skříně, dřevěný nábytek, dřevěné rámy oken (bez skel), dřevotřískový nábytek (zbytky kování, spojovací materiály, pryž nebo těsnění nejsou na závadu) 

Velkoobjemový odpad:            matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, nábytek obsahující čalounění nebo zabudované matrace, lyže, umyvadla, WC mísy, zrcadla. 

Kovy:                                      kovové odpady 

Zpětný odběr:                          kompletní elektro zařízení, televize, počítače, monitory, zářivky, ledničky, osvětlení.                  

NEVOZTE DO SBĚRU !!!         Stavební suť, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit, odpad s azbestem a stavební izolační polystyren (expandovaný a extrudovaný polystyren).

ŽÁDÁME OBČANY, ABY SI U SVÉHO ODPADU POČKALI NA PŘÍJEZD SVOZOVÉ FIRMY A ZAJISTILI SI NALOŽENÍ SVÉHO ODPADU.

Zveme všechny ženy a dívky na tradiční dubanský babinec u příležitosti MDŽ. Dubanka nás očekává 8.3.2023, malé pohoštění vítáno, není podmínkou.

Upozornění na konání zasedání Zastupitelstva obce Dubany v úterý 28.2.2023 v 19:30 hodin. Zasedání se koná v přísálí pohostinství Dubanka.
Vyvěšení v zákonných termínech na úřední desce a elektronické úřední desce, a to včetně programu.

Odborná komise složená z krajinářů, odborníků na sázení stromů a zástupců Tipsport vyhověla naší žádosti o nadační příspěvek z grantu Sázíme na péči o mladé stromy. Projekt "Péče o ovocný sad, třešňovou alej a duby v Dubanech" se jim líbil a my jsme rádi že naše úsilí mělo smysl. 

Stromy jsou neocenitelným pomocníkem při adaptaci prostředí na současné klimatické změny. Svými listy poskytují příjemný stín a ochl"zují tak své okolí. Svými kořeny zpevňují půdu a pomáhají tak chránit půdu před vodní a větrnou erozí. Dospělý strom dokáže odpařit až 400 litrů vody za den, čímž příznivě ovlivňuje vlhkost a vzdušnost lokálního mikroklimatu.

V Dubanech sázíme nové stromy, ale chráníme i ty staré.
Obecní úřad Dubany obdržel žádost majitelů stromů na skácení krásných zdravých borovic. Protože jsme spoluvlastníky pozemku, tedy i těchto stromů, poradili jsme se s odborníky. A jejich názor? Nejen, že jsou stromy zdravé, ale v dané lokalitě chybí jakákoli a zejména stromová zeleň. Proto jsme dali borovice na náklady obce ošetřit a věříme, že i žadatelé o skácení pochopili naši snahu chránit každý kousek přírody v obci.

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00