Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

V sobotu 20. 08. 2022 od 13:00 hodin u nádrže v Čepí proběhne další ročník akce Hry bez hranic, s podtitulem „DYCKY ČEPÍ od historie po současnost“.

Dle stanovených pravidel, je pro účast Duban potřeba složit tým z 5 soutěžících + 1 náhradník, z toho je podmínkou mít v týmu minimálně dvě ženy. Věk účastníků je stanoven na spodní hranici 18 let kvůli bezpečnosti, horní věková hranice je neomezena.

Manuál se soutěžemi dostanete přímo na místě.

Startovné za tým hradí obec Dubany.

V případě extrémních komplikací – neřízení vlády anebo nepříznivé počasí, bude stanoven jiný termín.

Prosíme o nahlášení se soutěžících do 15. června 2022 Nadě Kolískové, tel 728 783 208.

Z důvodu bezpečnosti našich dětí při dětském dni bude v sobotu 28.5.2022 od 14:00 do 18:00 hodin uzavřena místní komunikace od mostku u č.p. 18 k obchodu.

Děkujeme za pochopení

V sobotu 7.5.2022 se v Dubanech konaly již tradiční rybářské závody, které pořádá Spolek rybářů Dubany.
Závodů se zúčastnilo 17 účastníků. Na třetím místě se umístil Radim Tomiška, druhý byl Adam Kavalír a nejúspěšnější rybář sobotních závodů byl Richard Kučera.

Počasí se vydařilo, účastníci byli spokojeni, zase jsme měli v Dubanech prima den.

Gratulujeme vítězům a děkujeme organizátorům.

Dubany mají v dlouhodobém programu rozšiřování zeleně a ochranu životního prostředí. I v letošním roce máme v plánu doplnění dřevin na několika místech v obci.

Pamětníci jistě přivítají obnovení třešňové aleje nad statkem. Zůstal tam jeden solitér z původního stromořadí, odkud se odpíchneme a dosázíme další kusy podél polní cesty.

Dalším velkým projektem bude osázení toku Dubanky směrem na Starý Mateřov v našem katastru, za zastávkou V alejích vznikne nová třešňová alej a Hliníky nově olemuje velké lipové stromořadí. Tyto tři místa chceme ozelenit díky dotaci ze Národního programu Životního prostředí, o kterou jsme právě požádali.

A protože jsme součástí uskupení MAS Železnohorský region, máme možnost požádat o grant na výsadbu i z tohoto uskupení. Nabízená finanční částka sice není vysoká, ale žádost o grant na dosázení ovocného sadu za rybníkem je již odeslána.

Tím nejdůležitějším, co budoucím generacím předáváme, je místní příroda a úcta k ní. Věřím, že to naše děti ocení.

Vážení občané,

Obecní zastupitelstvo obce Dubany vám přeje radostné Velikonoce.

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00