Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Upozornění na konání zasedání Zastupitelstva obce Dubany v úterý 28.2.2023 v 19:30 hodin. Zasedání se koná v přísálí pohostinství Dubanka.
Vyvěšení v zákonných termínech na úřední desce a elektronické úřední desce, a to včetně programu.

Odborná komise složená z krajinářů, odborníků na sázení stromů a zástupců Tipsport vyhověla naší žádosti o nadační příspěvek z grantu Sázíme na péči o mladé stromy. Projekt "Péče o ovocný sad, třešňovou alej a duby v Dubanech" se jim líbil a my jsme rádi že naše úsilí mělo smysl. 

Stromy jsou neocenitelným pomocníkem při adaptaci prostředí na současné klimatické změny. Svými listy poskytují příjemný stín a ochl"zují tak své okolí. Svými kořeny zpevňují půdu a pomáhají tak chránit půdu před vodní a větrnou erozí. Dospělý strom dokáže odpařit až 400 litrů vody za den, čímž příznivě ovlivňuje vlhkost a vzdušnost lokálního mikroklimatu.

V Dubanech sázíme nové stromy, ale chráníme i ty staré.
Obecní úřad Dubany obdržel žádost majitelů stromů na skácení krásných zdravých borovic. Protože jsme spoluvlastníky pozemku, tedy i těchto stromů, poradili jsme se s odborníky. A jejich názor? Nejen, že jsou stromy zdravé, ale v dané lokalitě chybí jakákoli a zejména stromová zeleň. Proto jsme dali borovice na náklady obce ošetřit a věříme, že i žadatelé o skácení pochopili naši snahu chránit každý kousek přírody v obci.

Srdečně vás zveme na

Vánoční zpívání koled

Nový repertoár pro tento rok!

Dubanka - 18:00 hodin

23. prosince 2022

Na akci zve Okamžitý amatérský dubanský sbor (OADS). Přijďte si s námi zazpívat koledy a pohovořit se sousedy ve sváteční čas do pohostinství Dubanka.

 

 

Sázení stromů

V SOBOTU 10.12.2022 V 9:00 HOD. NA TROJMEZÍ U ALTÁNKU (U DUBANKY NA STARÝ MATEŘOV)

Zlepšení estetiky místa, mikroklimatických podmínek. Zlepšení kvality veřejného prostranství. Doplnění ovocných dřevin. Doplněním doprovodné břehové vegetace autochtonních dřevin podél potoka Dubanka na západní hranici katastrálního území. Linie dřevin vytvoří přirozenou pohledovou kulisu, vyřeší identifikované negativní rozhraní a estetický přechod do krajiny. 

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00