Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Srdečně vás zveme na

Vánoční zpívání koled

Nový repertoár pro tento rok!

Dubanka - 18:00 hodin

23. prosince 2022

Na akci zve Okamžitý amatérský dubanský sbor (OADS). Přijďte si s námi zazpívat koledy a pohovořit se sousedy ve sváteční čas do pohostinství Dubanka.

 

 

Sázení stromů

V SOBOTU 10.12.2022 V 9:00 HOD. NA TROJMEZÍ U ALTÁNKU (U DUBANKY NA STARÝ MATEŘOV)

Zlepšení estetiky místa, mikroklimatických podmínek. Zlepšení kvality veřejného prostranství. Doplnění ovocných dřevin. Doplněním doprovodné břehové vegetace autochtonních dřevin podél potoka Dubanka na západní hranici katastrálního území. Linie dřevin vytvoří přirozenou pohledovou kulisu, vyřeší identifikované negativní rozhraní a estetický přechod do krajiny. 

Adventní čas v Dubanech začne rozsvícením vánočního stromu a dubanského betlému

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

u Dubanky v neděli 27.11.2022 od 18:00 hodin

daruj ozdobu - vezmi dáreček
Pro každého, kdo daruje svoji ozdobičku (nejlépe ručně dělanou), je na stromečku připraven dáreček.
Akce probíhá v průběhu celého adventu.

 Svařák alko/nealko, občerstvení, betlém!

Hrneček s sebou!

 

 

 

 

Upozornění na konání zasedání Zastupitelstva obce Dubany v pondělí 1.11.2022 v 19:00 hodin. Zasedání se koná v přísálí pohostinství Dubanka.
Vyvěšení v zákonných termínech na úřední desce a elektronické úřední desce, a to včetně programu.

Dnes 21.10.2022 byly zahájeny práce na travnaté polňačce. V příštím roce se do Třebosic dostaneme příjemnou procházkou. Projekt obce Dubany je realizován na obecních pozemcích obcí Dubany a Třebosice.

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00