Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu


Obec Starý Máteřov po dohodě s obcí Dubany, umožní obyvatelům Duban hru (primárně určeno na tenis) na svém

...

V pondělí 30.4. 2018 od 17:00 - 19:00 jsou úřední hodiny obecního úřadu vykonávány v rámci akce

...

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

na základě uzavřené dohody mezi obcí Dubany a statutárním městem

...

Obec Dubany se účastní celostátní úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Je to dobrovolnická

...