Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Internetový mapový server GObec představuje ucelený mapový informační geoportál pro Dubany. Využívá mapové podklady on-line z různých zdrojů a od různých poskytovatelů, sjednocuje jejich formát a souřadný systém a poskytuje tak uživatelům a obci, ucelený pohled na své správní území.

Mapový server GObec umožňuje veřejně prezentovat na internetu mapové podklady a dokumenty o území obce v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. 

V současné době je on-line napojení na servery ČÚZK přes službu WSDP, to umožňuje dle určených přístupových práv:

WSDP KN – webová služba dálkového přístupu do katastru nemovitostí, je plnohodnotná služba dálkového přístupu do KN pro webové aplikace a umožňuje především:

 • Vyhledávání parcel dle různých kritérií – čísla a podlomení parcely, číslo popisné, list vlastnictví (LV) či identifikace vlastníka (IČ, název, jméno, RČ)
 • Určení parcel výběrem v mapě – bodem, linií, plochou, sousední parcely
 • Ukládání výběrů parcel do seznamů s názvem a barevným rozlišením
 • Práce s uloženými seznamy parcel – editace obsahu, zobrazování seznamů parcel v mapě, připojování dokumentů k seznamům
 • Možnost exportů seznamů parcel do XLS, SHP (S-JTSK) pro další účely
 • Úplné a částečné výpisy LV ve formátu PDF z dálkového přístupu KN s volbou získání historického stavu
 • Napojení na systém VITA – pro stavební řízení aj.

Majetek obce/města – automaticky generovaná vrstva parcel ve vlastnictví obce/města na základě on-line údajů ČÚZK s kontrolou platnosti dat v cyklu 24 hodin.

 

V letošním roce se chystáme zavést následující moduly:

 • Hlášení závad – modul pro komunikaci s veřejností
 • Evidence majetku – závěrky, oceňování, podklady pro audit
 • Krizové řízení v mapě pro mimořádné události
 • Pasportizace – modul pro kompletní tvorbu a správu pasportů

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00