Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Dubanští legionáři

Věděli jste, že v první světové válce bojovalo více než 140 000 Čechů a Slováků na straně Francie, Itálie, Ruska, Srbska a USA za samostatný československý stát?

Naše dnešní svoboda byla vykoupena  mnoha oběťmi a předznamenalo ji mnoho bojů, na jejichž počátku stáli českoslovenští legionáři

2.července 1917 - bitva u Zborova na Ukrajině. Byla prvním samostatným vystoupením československých legií na východní frontě. Dobrovolnické vojenské jednotky Čechů a Slováků, vytvořené z iniciativy československého zahraničního odboje bojovaly po boku dohodových armád proti Rakousko-Uhersku a Německu. Již v roce 1914 vznikly v Rusku „České družiny“ a v květnu r.1915 rota „Nazdar“ ve Francii. Československé legie byly vytvořeny na jaře r. 1917 v Rusku, v prosinci ve Francii a v dubnu r. 1918 v Itálii. Největší význam měly legie v Rusku, kde bojovali i někteří dubanští legionáři. „Otázka legionářů a úloha čs. Legii během I. Světové války nebude možná nikdy doceněna. Až po r. 1990 se začaly odhalovat prameny, související s existencí legií. Působivý je výrok generála Rudolfa Medka o bitvě u Zborova.“Pět let jsem bojoval, viděl mnoho padlých, ale jen jednou u Zborova jsem viděl padlé s úsměvem na tváři. Byli šťastní, že padli za svobodu.

Legionáři z naší obce působili většinou v ruských legiích. Máme být na koho hrdí. Nenajdete mezi nimi i své předky?  

Alois Čapský, nar.29.4.1884, Čs legie v Rusku

Josef Přibyl, nar. 23.1.1889, padl v bitvě u Berthonval

Václav Růžička, nar. 28.9.1886, Čs legie v Rusku

Václav Skalický, nar. 17.9.1884, Čs legie v Rusku

Josef Vondra, nar. 29.11.1889, Čs legie v Rusku

Josef Dudycha, nar. 25.5.1879, Čs legie v Rusku

Zdroj: kronika obce Dubany a www.legie100.com