Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Dubany mají v dlouhodobém programu rozšiřování zeleně a ochranu životního prostředí. I v letošním roce máme v plánu doplnění dřevin na několika místech v obci.

Pamětníci jistě přivítají obnovení třešňové aleje nad statkem. Zůstal tam jeden solitér z původního stromořadí, odkud se odpíchneme a dosázíme další kusy podél polní cesty.

Dalším velkým projektem bude osázení toku Dubanky směrem na Starý Mateřov v našem katastru, za zastávkou V alejích vznikne nová třešňová alej a Hliníky nově olemuje velké lipové stromořadí. Tyto tři místa chceme ozelenit díky dotaci ze Národního programu Životního prostředí, o kterou jsme právě požádali.

A protože jsme součástí uskupení MAS Železnohorský region, máme možnost požádat o grant na výsadbu i z tohoto uskupení. Nabízená finanční částka sice není vysoká, ale žádost o grant na dosázení ovocného sadu za rybníkem je již odeslána.

Tím nejdůležitějším, co budoucím generacím předáváme, je místní příroda a úcta k ní. Věřím, že to naše děti ocení.