Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Sázení stromů

V SOBOTU 10.12.2022 V 9:00 HOD. NA TROJMEZÍ U ALTÁNKU (U DUBANKY NA STARÝ MATEŘOV)

Zlepšení estetiky místa, mikroklimatických podmínek. Zlepšení kvality veřejného prostranství. Doplnění ovocných dřevin. Doplněním doprovodné břehové vegetace autochtonních dřevin podél potoka Dubanka na západní hranici katastrálního území. Linie dřevin vytvoří přirozenou pohledovou kulisu, vyřeší identifikované negativní rozhraní a estetický přechod do krajiny. 

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00