Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Upozorňujeme občany, že v případě plného kontejneru na papír není možné pohazovat váš odpad v jeho okolí, který vítr a déšť rozhodí po celém nádvoří Dubanky. Z důvodu udržení pořádku byl kontejner uzavřen do stodoly, kam můžete separovaný odpad (papír, sklo a plasty)  vozit v sobotu od 9:30 - 10:30 hodin a v pondělí 18:00 - 19:00 hodin.

Děkujeme za pochopení

O nás - text

.
Dubany 23, 530 02 Pardubice
+420 723 870 820
Úřední hodiny:
Úterý 17:00 - 19:00
Středa 09:00 - 13:00