Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Řeporyje mají svoji bojovou multikáru. V Dubanech budou dnes nasazeny až 2 dvoukoláky. Na nich dva dobrovolníci budou tlačit a rozdávat dezinfekci do jednotlivých domů. Důvodem tohoto způsobu distribuce je, že se snažíme vyhnout centralizovanému vydávání z jednoho místa.

Naplnili a oetiketovali jsme úspěšně lahve. A tak distribuce bude zahájena dnes 4.4.2020 v cca 9:00 - dle plánu.

Obsluhy dvoukoláků za nic nemohou a proto s nimi neřešte množství nebo jiné problémy. To se případně obraťte na obecní úřad.

Udržujte odstup a nezvěte je do svých domů. Vše by mělo proběhnout bezkontaktně na vzdálenost min. 2m.

Pokud nebudete zastiženi, bude vám vhozen lísteček s instrukcemi, jak si svoji dezinfekci vyzvednout.

Součástí zásilky je:

- 0,5l dezinfekce na trvale hlášeného obyvatele (kumulované množství za číslo popisné) dle rejstříku obyvatel

- technický list

- návod na použití

- úvodní dopis

- obálka s kontaktními údaji

Dezinfekce slouží pouze k dezinfekci rukou a ploch!   Je nepoživatelná!