Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Vážení občané,

na základě doporučení ČHMÚ vydávám nařízení zákazu rozdělávání otevřeného ohně v celém katastru naší obce. Zároveň vás všechny žádám o úsporné hospodaření s vodou. Buďte si prosím vědomi, že i odhozený cigaretový nedopalek může způsobit požár. A bez vody se neuhasí oheň.
Děkuji vám za ohleduplnost
Iva Kučerová, starostka