Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Vážení občané,

na základě stížností na porušení nočního klidu v noci z 28.7. na 29.7. kdy kolem půlnoci proběhl v naší obci ohňostroj Vás upozorňuji na § 47, odst. c Zákona  č. 200/1990 Sb. O přestupcích. Tento zákon uvádí, že je-li přestupek porušení nočního klidu opakovaný, uloží se pokuta 15 000,- Kč.

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Naše obec takovou vyhlášku nemá, ale je zvykem i v době ohňostroje do 22::00 hodiny toto oznámit na OÚ. My potom oznámení o ohňostroji vyhlásíme veřejným rozhlasem, aby si mohli majitelé psů a koček svá zvířata zabezpečit.

Věřím, že budeme k sobě navzájem  a hlavně našim zvířecím přátelům ohleduplní a toto sice nepsané, ale dobré pravidlo dodržovat.

Děkuji a přeji krásný zbytek prázdnin

Iva Kučerová, starostka