Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

V pondělí 24.6.2019 v 19:30 hodin se koná v přísálí pohostinství Dubanka Veřejná schůze OZ.

Na programu budou zprávy starostky, místostarosty, předsedů výborů a diskuse občanů se členy OZ.

Těšíme se na velkou účast a nové podněty občanů na naši činnost.

Iva Kučerová
Starostka