Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Vážení občané, 

v pondělí 17.10.2022 si na ustavujícím zasedání OZ Dubany zastupitelé zvolili starostkou obce Ivu Kučerovou a místostarostu Ing. Leoše Konráda.
Předsedkyní  finančního výboru byla zvolena Bc. Dagmar Haldová, předsedou kontrolního výboru Ing. Martin Hurdálek, předsedou pořádkového výboru Pavel Ročnňák, předsedkyní kulturního výboru MUDr. Jana Hrušková a předsedou stavebního výboru Martin Matuška.
Starostka obce bude funkci vykonávat jako uvolněná, rozšíří se úřední hodiny a budete mít možnost navštívit úřad každý den.

Děkujeme všem občanům za vysokou účast ve volbách a projevenou důvěru.