Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Oficiální výsledky voleb viz odkaz výše.

V obci Dubany bylo zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo. Co bude následovat v nejbližších dnech je popsáno níže.

Svolání ustavujícího zasedání dle zákona o volbách

5.10.2018 14:00 zahájení voleb
6.10.2018 14:00 ukončení voleb a zánik mandátu zastupitelů, obec do ustavující schůze dál řídí starostka a místostarosta
19.10.2018 16:00 ukončeno období pro podání námitek na průběh voleb
  starostka/místostarosta zjistí, zda byla nebo nebyla podána námitka
  bude vyhlášen termín ustavující schůze nejdříve za 7 dní po termínu pro podání námitek a nejdéle za 25 dní od vyhlášení výsledků voleb (schůze tedy musí proběhnout mezi 26.10. - 31.10.)


Na ustavující schůzi je volen starosta/místostarosta a předsedové výborů, a to bez ohledu na volební výsledek. Může tedy na jednotlivé funkce kandidovat kdokoliv ze sedmičlenného zastupitelstva a volba je na členech zastupitelstva.