Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Služba je provozována z/do Duban na/z území statutárního města Pardubice pro osoby s trvalým/přechodným bydlištěm na území obce Dubany a pro jejich doprovod za podmínek, že se jedná o osobu starší 70 let.

Žádosti o průkazku se vyřizují na OÚ Dubany, Dubany 23, 530 02 Pardubice:
v úterý od 17:00 – 19:00 hodin. Mimo tyto hodiny pouze po předchozí tel. dohodě.

Služba je zřízena za účelem vyřizování záležitostí na těchto místech:
lékařské ordinace • nemocnice • polikliniky • rehabilitační zařízení

Kdo je považován za doprovod?
Doprovodem se rozumí jedna osoba, doprovod nehradí poplatek za jízdu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou pro vyřízení žádosti?
Pro vyřízení je nutné předložit občanský průkaz. Pokud je průkaz SENIOR TAXI vyřizován v zastoupení, je třeba předložit plnou moc a není třeba ji úředně ověřit.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?
V případě splnění podmínek a předložení všech potřebných dokladů je průkaz SENIOR TAXI vydán ihned.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Veškeré formuláře a informace jsou k dispozici na OÚ Dubany.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě porušení podmínek?
V případě porušení stanovených podmínek může být senior z přepravy SENIOR TAXI vyloučen.

Co se stane, když řidiči nepředložím průkazku SENIOR TAXI?
V případě nepředložení průkazu SENIOR TAXI nelze osobu přepravit.

Co mám dělat v případě ztráty průkazu SENIOR TAXI?
Je třeba se dostavit na OÚ Dubany pro vyřízení nového průkazu.

Jaký je poplatek za vydání průkazu SENIOR TAXI?
Vydání průkazu je ZDARMA.

Mohu sebou vzít do vozidla SENIOR TAXI vodícího psa či asistenčního psa?
Ano.

Je možné přepravit osobu na invalidním vozíku?
Osobu na mechanickém invalidním vozíku je možné přepravit za těchto podmínek: bude mít s sebou doprovod, který pomůže při přechodu z vozíku do vozidla a naopak. V případě, že osoba nebude mít doprovod, řidič je oprávněn poskytnout pouze základní dopomoc.

Jak dlouho platí průkaz SENIOR TAXI?
Platnost průkazu je do  31.12.2020. Po skončení platnosti je třeba zažádat o nový.

Může být přepravovanou nebo doprovázenou osobu dítě?
V rámci obce je možné přepravit dítě bez použití zádržného systému. Mimo obec je možné přepravit dítě pouze s využitím tzv. podsedáku (ve vozidle je k dispozici, pro přepravy nejmenších dětí je třeba použít vlastní autosedačku).

Jsou ještě nějaká omezení?
V případě, že řidič usoudí, že oprávněná osoba, popř. doprovod, je nezpůsobilá přepravy (opilost, znečištěný oděv…), může řidič přepravu takovéto osoby odmítnout.

Lze přepravit i osobu na elektrickém vozíku?
Ne, tuto službu SENIOR TAXI nezajišťuje.

Postup při objednávání přepravy na dispečinku:
1. Připravit si číslo průkazu SENIOR TAXI
2. Připravit si cílovou adresu
3. Zavolat číslo 770 149 149 a oznámit, že se jedná o SENIOR TAXI