Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Upozorňujeme majitele na zákaz volného pobíhání psů.

Absolutní zákaz vstupu psů platí pro prostory dětských hřišť a multifunkčního hřiště.

Na ostatních plochách, místních komunikacích a veřejné zeleni musí být pes veden na vodítku.