Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

V sobotu 22.5.2021 uspořádal Spolek rybářů Dubany na místním rybníku dětské rybářské závody. A jako každý rok to byla velká paráda. Při prezentaci dostaly všechny děti příděl červů. Proto se nepohoršujte nad společnou fotografií. V kalíšcích děti nemají alkohol na zahřátí, ale návnadu. I přes nepřízeň počasí se závodů zúčastnilo 11 malých nadšenců. Rybáři dospěláci připravili pohoštění pro děti i pro rodiče a další fanoušky. Hlavní ceny získal Šimon Horváth, který ulovil nejen největší rybu, ale stal se i absolutním vítězem závodů. Ostatním to ale zas tak líto nebylo, ceny plné dobrot byly připravené pro všechny zúčastněné.

Závody měly i své nesoutěžní příznivce. A tak se na břehu sešli fanoušci a kolemjdoucí v hojném počtu. A kdo vydržel do konce, dostal sladkou odměnu v podobě koláčku nebo jiné sladkosti.

Závěrečné slovo měl stánek. Než se stačil složit, zafoukal vítr a stánek se ocitl na hladině. Obětavost "Medyho", který skočil do vody, a rady přihlížejících ze břehu vedly k úspěšnému vytažení stánku na břeh.

Poděkování patří všem pořadatelům, kteří se zasloužili zase o jedno příjemné dopoledne v Dubanech.