Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

ZO zahrádkářů Dubany si dovoluje požádat širokou veřejnost o poskytnutí vzorků

vína, likérů nebo destilátů

pro

3. Pěstitelský košt

sběr vzorků se uskuteční do

20.4.2019

vzorky přihlašte u gestorů koštu:

TŘEBOSICE - p. Vaníček

DUBANY - p. Kučera

STARÝ MATEŘOV - p. Huňáček

VZORKY SE PŘIJÍMAJÍ V NÁSLEDUJÍCÍM MNOŽSTVÍ DO NÁDOB, KTERÉ OBDRŽÍTE OD GESTORA:

VÍNO - 0,5l

DESTILÁTY - 0,325l

LIKÉRY - 0,325l

Košt je určen pro širokou veřejnost, jedinou podmínkou je věk min. 18let!

Poskytnuté vzorky se nevrací. Po skončení koštu poslouží k tzv. "dopitné".