Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Dočasné uzavření obchodu.

Změna otevírací doby z důvodu nezájmu o náhradní odpolední prodej po dobu rekonstrukce zajišťován obcí.

Obchod v Dubanech bude do 2.3.2020 z důvodu rekonstrukce uzavřen.

Náhradní prodej základních potravin bude zajištěn ze zadního vchodu do sálu Dubanky.

 

Otevírací doba náhradního prodeje:

Po    9:30 - 10:30     

St    9:30 - 10:30     

 Pá    9:30 - 10:30     

So   9:30 - 10:30

 

V náhradním prodeji budou jen základní potraviny, popř. je možno na místě si dohodnout požadovaný sortiment.

V otevřeném obchodu od 2.3.2020 již očekávejte plný sortiment, tak jak obchod bude najíždět s novým nájemcem panem Hnízdilem.

 

Přílohy:
FileDescriptionDatum zveřejnění
Download this file (Vak.pdf)Vak.pdfOznámení VaK Pardubice cena vodného a stočného 

Úprava cen vodného a stočného od 1.1.2020:

- vodné: cena za 1m3 dodané vody činí 41,66 Kč + DPH

- stočné: cena za 1m3 odvedené odpadní vody činí 44,00 Kč +DPH

Více informací v přiloženém dopise nebo na http://www.vakpce.cz

Obec Dubany zveřejňuje

ZÁMĚR NA PRONÁJEM

následující nemovitosti:

část obecního domu č. p. 52 v Obci Dubany, a to konkrétně obchod včetně příslušenství za účelem poskytování prodeje potravin a dalšího smíšeného zboží.

č.j.: Dubany/OU/003/000398/2019

Nemovitost se nachází v katastrálním území Dubany nad Bylankou, obec Dubany, a je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Dubany, vedeného u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální

pracoviště Pardubice.

Zájemci mohou podávat své  nabídky  na adresu „Obec Dubany  23,  PSČ 530 02", na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 723 870 820.

 

Další podmínky záměru:

 1. Obec si vyhrazuje právo zrušit tento záměr bez jakékoliv náhrady a udání důvodu.
 2. Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek bez udání důvodu.
 3. Obec si vyhrazuje právo neinformovat individuálně zájemce o vyhodnocení jejich nabídek a o výběru nejvýhodnější nabídky.
 4. Obec si vyhrazuje účel nájmu výše uvedené nemovitosti a další podmínky jeho průběhu uvedené v tomto záměru:
  • účel nájmu poskytování prodeje potravin a dalšího smíšeného zboží;
  • doba nájmu od 1. 2. 2020 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce;
  • roční nájemné min. 1,- Kč;
  • nájemce bude hradit veškeré služby spojené s nájmem (vodné, stočné, elektřinu, topivo), revize ,
  • údržba veškerého inventáře, zařízení a příslušenství včetně jeho obnovy, bude-li spotřebován nebo neschopen dalšího využívání;
  • nájemce bude udržovat čistotu a pořádek v pronajatých prostorách.
 5. Veškerá podání, úkony a nabídky na účast v řízení a při výběru nejvýhodnější nabídky dle tohoto záměru jsou realizovány na náklady zájemců.
 6. Nabídka bude písemně a bude obsahovat identifikaci zájemce (jméno, příjmení nebo název společnosti, IČ, telefonní případně e-mailový kontakt, sídlo nebo adresa trvalého pobytu, osoba oprávněná za zájemce jednat, výše měsíčního nájemného, doba trvání nájmu – zahájení a

 

V Dubanech 22. 11. 2019

 

 

Iva Kučerová

         Starostka obce Dubany

Obecní úřad upozorňuje občany obce Dubany, že jsou povinni uhradit poplatek za likvidaci komunálního odpadu za rok 2019.

 • Poplatek činí 500 Kč za poplatníka/rok za trvale hlášenou osobu.
 • Poplatek činí 750 Kč za nemovitost/rok bez trvale hlášené osoby, hradí vlastník nemovitosti.

Obecní úřad upozorňuje občany obce Dubany, že jsou povinni uhradit poplatek ze psů na rok 2019.

 • Poplatek činí 40 Kč za prvního psa a rok.
 • Za druhého a dalšího psa činí poplatek 50 Kč za psa a rok.

Více informací k poplatkům naleznete v obecně závazných vyhláškách zde.

Poplatek pro poplatníka je splatný následovně:

 1. jednorázově nejpozději do 30.3.2018
 2. možnost uzavření dohody o splátkách

Poplatek lze uhradit:

 1. bezhotovostním převodem na účet obce :
  • č.ú: 2800857001/2010
   • VS (variabilní symbol):
    • 1340 - poplatek za odpady
    • 1341 - poplatek za psy
   • SS (specifický symbol):
    • číslo popisné domu
 2. složením hotovosti v pokladně obecního úřadu:
  • Dubany 23, pondělí 17:00 - 19:00