Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Přílohy:
FileDescriptionDatum zveřejnění
Download this file (Vak.pdf)Vak.pdfOznámení VaK Pardubice cena vodného a stočného 

Úprava cen vodného a stočného od 1.1.2020:

- vodné: cena za 1m3 dodané vody činí 41,66 Kč + DPH

- stočné: cena za 1m3 odvedené odpadní vody činí 44,00 Kč +DPH

Více informací v přiloženém dopise nebo na http://www.vakpce.cz

Obec Dubany zveřejňuje

ZÁMĚR NA PRONÁJEM

následující nemovitosti:

část obecního domu č. p. 52 v Obci Dubany, a to konkrétně obchod včetně příslušenství za účelem poskytování prodeje potravin a dalšího smíšeného zboží.

č.j.: Dubany/OU/003/000398/2019

Nemovitost se nachází v katastrálním území Dubany nad Bylankou, obec Dubany, a je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Dubany, vedeného u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální

pracoviště Pardubice.

Zájemci mohou podávat své  nabídky  na adresu „Obec Dubany  23,  PSČ 530 02", na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 723 870 820.

 

Další podmínky záměru:

 1. Obec si vyhrazuje právo zrušit tento záměr bez jakékoliv náhrady a udání důvodu.
 2. Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek bez udání důvodu.
 3. Obec si vyhrazuje právo neinformovat individuálně zájemce o vyhodnocení jejich nabídek a o výběru nejvýhodnější nabídky.
 4. Obec si vyhrazuje účel nájmu výše uvedené nemovitosti a další podmínky jeho průběhu uvedené v tomto záměru:
  • účel nájmu poskytování prodeje potravin a dalšího smíšeného zboží;
  • doba nájmu od 1. 2. 2020 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce;
  • roční nájemné min. 1,- Kč;
  • nájemce bude hradit veškeré služby spojené s nájmem (vodné, stočné, elektřinu, topivo), revize ,
  • údržba veškerého inventáře, zařízení a příslušenství včetně jeho obnovy, bude-li spotřebován nebo neschopen dalšího využívání;
  • nájemce bude udržovat čistotu a pořádek v pronajatých prostorách.
 5. Veškerá podání, úkony a nabídky na účast v řízení a při výběru nejvýhodnější nabídky dle tohoto záměru jsou realizovány na náklady zájemců.
 6. Nabídka bude písemně a bude obsahovat identifikaci zájemce (jméno, příjmení nebo název společnosti, IČ, telefonní případně e-mailový kontakt, sídlo nebo adresa trvalého pobytu, osoba oprávněná za zájemce jednat, výše měsíčního nájemného, doba trvání nájmu – zahájení a

 

V Dubanech 22. 11. 2019

 

 

Iva Kučerová

         Starostka obce Dubany

Obecní úřad upozorňuje občany obce Dubany, že jsou povinni uhradit poplatek za likvidaci komunálního odpadu za rok 2019.

 • Poplatek činí 500 Kč za poplatníka/rok za trvale hlášenou osobu.
 • Poplatek činí 750 Kč za nemovitost/rok bez trvale hlášené osoby, hradí vlastník nemovitosti.

Obecní úřad upozorňuje občany obce Dubany, že jsou povinni uhradit poplatek ze psů na rok 2019.

 • Poplatek činí 40 Kč za prvního psa a rok.
 • Za druhého a dalšího psa činí poplatek 50 Kč za psa a rok.

Více informací k poplatkům naleznete v obecně závazných vyhláškách zde.

Poplatek pro poplatníka je splatný následovně:

 1. jednorázově nejpozději do 30.3.2018
 2. možnost uzavření dohody o splátkách

Poplatek lze uhradit:

 1. bezhotovostním převodem na účet obce :
  • č.ú: 2800857001/2010
   • VS (variabilní symbol):
    • 1340 - poplatek za odpady
    • 1341 - poplatek za psy
   • SS (specifický symbol):
    • číslo popisné domu
 2. složením hotovosti v pokladně obecního úřadu:
  • Dubany 23, pondělí 17:00 - 19:00

Czech POINT v Dubanech

V obci Dubany je možno žádat o vypisy z Czech POINTu na obecním úřadě a to v úředních hodinách PO 17:00 - 19:00.

Co je Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Co poskytuje Czech POINT