Uživatelské menu slouží po přihlášení k ovládání vašeho účtu a dalších funkcí dle nastavených oprávnění. 

Uživatelské menu

Obecní úřad v Dubanech je od pondělí 8.11.2021 v rekonstrukci.

Elektronické a telefonické vyřizování bez omezení.

V případě potřeby osobního kontaktu volejte předem na tel.: 723 870 820.

Rekonstrukční práce:

  • instalace plynového kotle a topných teplovodních těles
  • sanace omítek
  • strukturovaná kabeláž

Poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova na rok 2021 Pardubickým krajem.

 

V termínu 11.9.2021 od  8:35 - 9:05 hod. proběhne sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu, který zajišťuje firma SOP a.s.. Sběr proběhne u staré hasičárny (u křížku).

Nebezpečný odpad: pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, monočlánky, léky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry, televize, počítače, monitory, zářivky, ledničky.

Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek, lyže, kola, umyvadla, WC mísy, zrcadla. 

NEVOZTE DO SBĚRU !!! Stavební suť, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit a stavební izolační polystyren (expandovaný a extrudovaný polystyren).

V rámci zpětného odběru přebíráme pouze elektrospotřebiče, které jsou v kompletním stavu (tzv. že nejsou kompletně ani částečně demontované).

PŘIPOMÍNÁME, ŽE JE TŘEBA STÁLE DODRŽOVAT OCHRANNÁ OPATŘENÍ. OBČANÉ MUSÍ MÍT PŘES ÚSTA A NOS RESPIRÁTOR , JINAK OD NICH NEBUDE ODPAD PŘEVZAT. DÁLE DODRŽOVAT ROZESTUPY MINIMÁLNĚ 2 METRY OD SEBE A PŘISTUPOVAT K ODBAVENÍ PO JEDNOM.

STÁLE NUTNO BRÁT V PRVNÍ ŘADĚ OHLED NA ZDRAVÍ OBČANŮ I PRACOVNÍKŮ SOP a.s. !!!

SLEDUJTE INFORMACE, SITUACE S TERMÍNEM SE MŮŽE RYCHLE ZMĚNIT DLE VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ.

SOP a.s. / Marius Pedersen a.s. provozovna Pardubice

Rekonstrukce hřiště vstoupilo do poslední fáze, a to je pokládka finálního povrchu.

Žádáme občany - nevstupujte na staveniště!

Povrch je penetrován před konečnou pokládkou a dodavatel povrchu nás žádá o respektování tohoto zákazu vstupu.

Konečný termín pokládky je závislý na vlhkosti podkladu a pevně věříme, že od zprovoznění hřiště nás dělí malé jednotky dnů/týdnů.

 

 

V termínu 6.3.2021 od  9:30 - 10:00 hod. proběhne sběr nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu, který zajišťuje firma SOP a.s.. Sběr proběhne u staré hasičárny (u křížku).

Nebezpečný odpad: pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, monočlánky, léky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry, televize, počítače, monitory, zářivky, ledničky.

Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek, lyže, kola, umyvadla, WC mísy, zrcadla. 

NEVOZTE DO SBĚRU !!! Stavební suť, biologický odpad, sudy s asfaltem, eternit a stavební izolační polystyren (expandovaný a extrudovaný polystyren).

V rámci zpětného odběru přebíráme pouze elektrospotřebiče, které jsou v kompletním stavu (tzv. že nejsou kompletně ani částečně demontované).

PŘIPOMÍNÁME, ŽE JE TŘEBA STÁLE DODRŽOVAT OCHRANNÁ OPATŘENÍ. OBČANÉ MUSÍ MÍT PŘES ÚSTA A NOS RESPIRÁTOR , JINAK OD NICH NEBUDE ODPAD PŘEVZAT. DÁLE DODRŽOVAT ROZESTUPY MINIMÁLNĚ 2 METRY OD SEBE A PŘISTUPOVAT K ODBAVENÍ PO JEDNOM.

STÁLE NUTNO BRÁT V PRVNÍ ŘADĚ OHLED NA ZDRAVÍ OBČANŮ I PRACOVNÍKŮ SOP a.s. !!!

SLEDUJTE INFORMACE, SITUACE S TERMÍNEM SE MŮŽE RYCHLE ZMĚNIT DLE VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ.

SOP a.s. / Marius Pedersen a.s. provozovna Pardubice